0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASKEPOTT - Utnyttelse av verdiskapingspotensialet i flyveaske og svovelsyre

NOAH tar imot og sluttbehandler uorganisk farlig avfall med opphav hos forbrukere og industri på Langøya utenfor Holmestrand. Forurenset svovelsyre fra norsk industri nøytraliseres med flyveaske fra avfallsforbrenning og resultatet er en gips som stabiliserer tungmetaller og andre miljøgifter i ...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-Impact through Gamification submission

Develop the project ideas and presentation. Recruit national and international partners. Contribute to proposal writing, distribute budget and workpackages.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Olvondo HTHP ACC PES

The overall vision of the HighLift Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLift, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friend...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTHP ACC PES2020

The overall vision of the HTHP Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel heat pump technology. Our patented, reverse Stirling process driven high temperature heat pump, HighLife, is based on a process with high theoretical efficiency and use environmentally friendly w...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EQART marketplace. A multi-sided platform for art and impact.

We disrupt the value distribution in today’s art market and exploit a new market for the artists. We certify artists on emotional intelligence so they can respond to the demand to impact for better societies, increased productivity, strengthen affiliation, improve efficiency and positive influenc...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HighLift Phase 2

The overall aim of the HighLift project is to mature, pilot, scale-up and commercialise our game-changing high temperature heat pump (HTHP). Olvondo Technology (technology holder, NO) and our consortium partners; AstraZeneca (end-user, SE) and Aabo Akademi University (technology and validation pa...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Et krafttak mot frukttrekreft

KreftKamp har forskningsarbeid i Norge, Tyskland og Finland, med fire hoveddeler; 1: spore-spredning og -modning, 2: sortsforskjeller, 3: tiltak og 4: kunnskapsformidling. 1: Sporespedningsmønsteret til soppen Neonectria ditissima blir undersøkt gjennom å observere kreftsår og sporefeller i Nor...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Mobbing og barn med spesielle behov - kartlegging av forekomst, forløp og risiko i barnehager og skoler, og en beskrivelse av tiltak

Erting og krenkelser blant barn med utviklingsvansker emosjonelle vansker og atferdsvansker I dette forskningsprosjektet ønsket vi å undersøke om barn med utviklingsvansker, emosjonelle vansker og atferdsvansker var mer sårbare for å oppleve erting og krenkelser. Først ønsket vi å undersøke...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Artikulatorisk bevisstgjøring av fonemene og lydmessig feedback på fonemnivå- utprøving av tiltak ved språkvansker og dysleksi

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter på bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som høres li...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cool Coatings for Aluminium Building Materials

Såkalt "cool roofing" henviser til takmaterialer med egenskaper som holder overflaten kald under eksponering for sollys. Slike "kalde" materialer kan være mørke i det synlige området, men "hvite" (sterkt reflekterende) i det nær-infrarøde området av solspekteret. Omtrent halvparten av energien ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

Som statlig virkemiddel i opplæringssektoren skal Statped gi likeverdige tjenester over hele landet, og Meld St 18 (2010-11) gir klare føringer for at alle tjenester skal gis innenfor rammen av avtalebasert samarbeid med kommunene og bidra til kompetanseu tvikling i PPT. Endring i tjeneste- og ko...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Søknad-Eurostars April 2013

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Global Business Project

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars søknad Mars 2012

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Knowledge Exploitation Platform by Correlate, Dufferin Research and GreenQloud

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of the seamless Know-In-Time platform for use at the workplace, integrating content specific knowledge management, semantic sear

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Justerbar oljelense

Hele organisasjonen har vært preget over tapet av daglig leder og oljelenseprosjektleder/oppfinner Finn Rygg sin brå bortgang. Oppgaven for dette året når det gjelder oljelensen, var å prøve å løse problemet ved at veldig mye av oljen faktisk strømmer under lensen ved en del strøm i vannet. Vi...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars - 6 søknad

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Correlate, Share Wisdom, Interact, Collaborate

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestfold og Telemark