0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Rammebevilgning for 2020: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1 januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og dannet Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbe...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Synchronous Languages meet Asynchronous Semantics

In the world of concurrent programs, futures are often used to synchronise asynchronous operations. In general, futures can be categorised as either implicit or explicit. With implicit futures, it is in general not possible to decide if a variable holds a future value or a concrete value in progr...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en ramme som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

iFM'19 Conference Support

Applying formal methods may involve the usage of different formalisms and different analysis techniques to validate a system, either because individual components are most amenable to one formalism or technique, because one is interested in different properties of the system, or simply to cope wi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering.

Søknad om støtte til åpen publisering.

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert, praktisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den ...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

a) Doktoren og professoren Prosjektet DYNAMIC (Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management) er i sitt siste år, og mange (også personlige) mål er oppnådd. Anna Marie Gjedrem forsvarte sin avhandling med tittel «Innovative and Sustainable Solutions for WUI Fire Risk ...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Publiseringsfondet ble opprettet som et pilotprosjekt på et år, med oppstart høsten 2014. Piloten ble evaluert høsten 2015 og prosjektet videreført. Fondets størrelse startet med 150 000 NOK og har nå økt til 1 000 000 NOK. Vi ser at fondet har hatt ønsket effekt da bruken av fondet eksempelvis b...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Sparebankstiftelsen: Styrking av forskningen ved Høgskolen i Innlandet som en del av vår universitetsambisjon/fire egne ph.d-områder

Høgskolen i Innlandet har mottatt tilsagn om tildeling av til sammen kr 42,7 mill. kroner for årene 2018 - 2020 fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Foreløpig har vi mottatt kr 16,1 mill. for 2018, men det er kun kr. 12.6 mill. som er gitt til langsiktig grunnleggende forskning. Midlene benyttes ti...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

I FUTURED-prosjektet har musikkfaget i den femårige grunnskolelærerutdanningen i Norge (GLU) blitt utforsket fra et endringsperspektiv. Målet med prosjektet har vært å kartlegge og utfordre det eksisterende, bidra til utvikling av nye undervisningspraksiser og foreslå endringer i utdanningen. Stu...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner. Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnær...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvik...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Awarded: NOK 16,718

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

SSF-Svalbard Science Forum

The potential of soil organic carbon composition under different tundra types: A case study from Ny-Ålesund

Circulation of total organic carbon in the Arctic, including the Arctic islands, is crucial in terms of the species composition of the tundra and soil diversity. The main purpose of this study is to assess the potential of soil organic carbon composition in different tundra types. As a next study...

Awarded: NOK 64,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Conference on Advanced Materials for Clean Energy and Health Applications

The growing world population and the environmental challenges demand more focus on clean energy and health technologies. Advanced nanomaterials have paved the way for innovation and new applications in sectors. We, HVL and our research partners UiB, UoA, UiO, UoJ (Sri Lanka), UoP (Sri Lanka), CIT...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 -where education meets work to shape the future of lifelong learning.

The ICDE Lillehammer Learning Summit in 2019 is an international meeting place where education meets work for development of lifelong learning for the future. Lifelong Learning is highly relevant, with the new Sustainable Development Goal "Education 2030: Ensure inclusive and quality education fo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Epistemalas modalitehta máná ehtalas ja morálalas árvvostallamis Epistemic modality in expressions of ethics and morals in child language

Det overordnede målet for prosjektet er å undersøke mulige sammenhenger mellom barns språkinnlæring og etiske refleksjoner. Prosjektet er tverrfaglig og omfatter forskningsdisipliner som samisk språkvitenskap, filosofi, pedagogikk og litteratur. Vi undersøker hvordan barn i 5-7-årsalder med nord...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Making knowledges visible: Relational gathering practices and their linguistic and narrative expressions in coastal Sápmi.

Dette forskningsprosjektet har søkelys på høstingspraksiser i kystsamiske områder i Norge, og undersøker hvordan relasjoner mellom mennesker og ikke-mennesker konstituerer kunnskaper. Gjennom en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og humaniora, spør prosjektet: Hvordan praktiser...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning til H2020-søknader - 2019

Det har vært en gradvis økende interesse for å søke EU-midler ved HiØ. I 2015 var vi ikke involvert i noen søknader, i 2016 3 søknader, og i 2017 var vi involvert i 9 søknader. I 2018 var vi nok litt for optimistiske og skrev i søknaden av vi ville delta på 14 søknader, mens resultatet ble at vi ...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Rammebevilgning for 2019: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1 januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og dannet Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbe...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergruppe ved Høgskolen i Innlandet (tidl. Hedmark)

Ikke relevant

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON konferansen 2018

NEON-konferansen i 2018 vil være den femtende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arranger på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om å inkludere alle landets organisasjonsfaglige forskningsmiljøer. Konferansene sp...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Protecting seagoing transport from the risks of tomorrow

Modern sea going vessels are a complex blend of interdependent technologies assisting with navigation, engineering and communications. A number of independent researchers and industry organisations have identified maritime cyber maturity as low, with limited awareness of the issue by key stakehol...

Awarded: NOK 57,402

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

COSTINF-COST Infrastruktur

CA17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Det er målet for COST Action "EVBRES" å etablere et internasjonalt Europeisk basert nettverk med henblikk på å skape oppmerksomhet mot anvendelsen av systematiske kunnskapsoppsummeringer når nye studier planlegges og nye resultater plasseres i kontekst av eksisterende kunnskap. Så langt er 36 Eu...

Awarded: NOK 91,312

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Hovedmålet for dette prosjektet er å styrke synergien mellom og internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelseforskning. Derfor har vi etablert og vil videreutvikle et europeisk forskernettverk (PRIMORE) for å skape muligheter for forskere fra ulike disipliner, sektorer og land t...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Østfold

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Østfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland