0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjekt etableringsstøtte (PES) for søknad til Women Tech EU

Det søkes om støtte (PES) til utforming av en søknad til Woman Tech EU for videreutvikling og kommersialisering av deep tech startup innen velferdsteknologi.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Materials for Circular Economy: Industrial Waste Based Geopolymers Composites with Hybrid Reinforcement (GEOSUMAT)

GEOSUMAT har som mål å bidra i sirkulær økonomien ved å designe og utvikle nye miljøvennlige Geopolymerkompositter (GPs) med hybrid armering basert på avfallsmaterialer fra industri og gruvedrift. Hybridarmeringen skal designes for å forbedre materialets mekaniske og funksjonelle egenskaper. Dett...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Reference frameworks of peace education: A study of non-formal education as a means of contextualising peace education

Fredsundervisning handler om å inspirere til kompetanseutvikling som bidrar til å skape en fredskultur. En viktig forutsetning, i så måte, er at deltakerne er bevisst hva de forbinder med fred; At de har et referanseverk bestående av blant annet bakgrunnskunnskap, narrativer og antakelser knyttet...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration in MicroBial Fuel Cell Research and Innovation Driven Graduate Education

BRIDGE fokuserer på å utvikle et tverrfaglig utdannings- og forskningsprogram for unge forskere innen det nye feltet mikrobiell brenselcelle-teknologi (MFC). MFC bruker enzymatiske eller mikrobielle biokatalysatorer for å konvertere kjemisk energi direkte til elektrisitet. Teknologien representer...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Effektiv elektrisk drift ved batteribytte

Det er en nasjonal ambisjon å etablere bærekraftige nullutslippsløsninger for flere transportformer, herunder maritim drift og hurtigbåter. Hurtigbåter har et høyt energibehov og rutemessige utfordringer som skaper begrensninger for miljøvennlig batteridrift. Raske, effektive og sikre bytter av ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av autonom og trådløs renhold av not

Dagens metode for notvask er en av oppdrettsnæringens største utfordringer. Dette er knyttet til både miljøavtrykk, fiskehelse og ressursbruk. Vask av not er en betydelig kostnadsdriver innenfor fiskeoppdrett, og hver not må vaskes opptil hver andre uke, avhengig av lokal flora og årstid. Med tra...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Prosjektet tar sikte på å utvikle og teste en forretningsmodell for en bærekraftig arktisk multimodal logistikkløsning for næringslivet.

Prosjektets overordnede innovasjonsidé er å etablere en ny forretningsmodell som legger grunnlaget for en lav-/nullutslippsløsning for konkrete transportløsning som tar hensyn til alle transportmidler, utstyr, operasjoner og systemer rundt Nord-Norges største kombinerte terminal, - Narvikterminal...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og studente...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORUT Narvik PES-ramme 2019

Norut Narvik har vært og er en aktiv deltaker i EU's rammeprogramm. Norut Narvik har gjennom flere år vært en aktiv deltager i EUs rammeprogram. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut Narvik sin langsiktige strategi og satsingen prioriteres innen Norut Narvik. Konkurransen om europeisk f...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig Betonggjenvinning

Forprosjektet har bestått i å utarbeide skisse til hovedprosjekt (del1) samt grovplanlegge en prosjektplan for hovedprosjekt (del2). Prosjektet tar utgangspunkt i Ny by - ny flyplass, der en ny flyplass skal bygges og en ny bydel skal bygges der den gamle flyplassen nå ligger. Dette representerer...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Norut Narvik

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Narvik AS (tidl. Norut Narvik)

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av demo2000 søknad "IWW pilotering for bore og brønn operasjoner på Norsk sokkel og spesielt Barentshavet"

...

Awarded: NOK 47,474

Project Period: 2015-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology-based intervention supporting behavioural change for increasing physical activity in cardiac rehab pathway for older adults

The main objective of the proposed research is to strengthen current cardiac rehabilitation practices utilizing ICT, giving more patients access, for longer, at home, and without delay. In current rehabilitation care pathways, some, but not all, patients with cardiovascular diseases receive some...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2015-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative Production of Solar Cells by Epitaxial Technology (Innovative project in business sector - BIA)

Lønnsom produksjon av solceller i Norge forutsetter at cellene har høy effektivitet for omdanning av sollys til elektrisitet, effektivt forbruk av energi og råstoff, og automatisert produksjon slik at man kan konkurrere med produsenter fra lavkostland. Et selskap er etablert i Narvik for produk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Efficient Wind Energy System for Icing Conditions

Wind energy in cold climate areas is set to grow rapidly and it is estimated that there will be an increase of 72% of installed capacity in ice prone areas from years 2012 to 2017. Icing on wind turbines has been recognized as a hindrance to the development of wind power in cold regions, where th...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Advanced solutions for sustainable assessment of existing gravity dams (Stable Dams)

Ifølge NVEs offisielle database er over 4002 dammer registrert i Norge i dag. Det antas at om lag 2000 små og gamle dammer ikke er registrert. Betong er det mest vanlige byggematerialet og mer enn halvparten av dammene er bygget av dette materialet. Nesten 90% av betongdammene i Norge er Små damm...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations (MOSIDEO)

Havis gir store utfordringer med hensyn på planlegging, utvikling og produksjon i islagte farvann og Arktis. Å utvikle nye teknologiske løsninger for bærekraftige offshore operasjoner stiller store krav til bedre forståelse av samspillet mellom olje og havis, transportprosesser og deteksjon av ol...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Narvik AS (tidl. Norut Narvik AS)

...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative Production of Solar Modules by Epitaxial Technology

Hovedprosjektet har som mål å etablere produksjon av solceller basert på nyutviklet teknologi fra Crystal Solar Inc. Produksjonsprosessen er bygd på den så kalte Epitaxial teknologien hvor silicon er kondensert fra gass fase på et substrat. Substratet kan gjenbrukes etter skjæring av wafer fra ov...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Electric Vehicle Charging Infrastructure

Arbeidet går etter planen. Siden siste rapporteringsperiode har prosjektet høstet meget positive resultater. Ut over det rent akademiske har arbeidet også fått gjennomslag blant industrielle aktører. ChargeFlex, et oppstartsselskap, som blant annet tilbyr betalingssystemer for el-bil lading har ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy Efficient and Cost Effective Solutions for Deep Renovation of Building Stock

This proposal is in response to an H2020 Call under Energy Efficiency, Market Uptake; H2020-EE-2014-3-Market Uptake, Sub Call of H2020-EE-2014-2015 (EE-05-2014). The submission deadline is 5 June 2014. The project aims to develop sustainable refurbishmen t solutions for buildings constructed bet...

Awarded: NOK 74,122

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Localization effects in spectral problems of mathematical physics - Alexandra Chechkina - Russia

The concentration and localization phenomena play an important role in natural science and engineering. Various concentration effects can be observed in population biology, ecology, mechanics, and in engineering technological processes. For example, study ing when populations of bacteria or virus...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Development of innovative wind energy harvester

...

Awarded: NOK 47,999

Project Period: 2012-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

International Collaborative Establishment in Aviation and Icing Research

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Semi-Transparent Solar Thermal Façade System for Energy Efficient Buildings

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2012-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Nanotube Coatings for Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers

Solar thermal heating is one of the promising candidates for widely applications of renewable energies in Norway and worldwide. Research and development of low cost and high efficient absorber layers, the most important part of the solar thermal heating system, is essential. This project aims to ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Low weight, high energy efficient tooling for rotor blade manufacture

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

FRESCOUS: Flooding Resilience in Europe by Simulation and COllaborative Engagement Strategies

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2012-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Bifunctional Oxygen Electrodes for Hydrogen Production (BOE)

...

Awarded: NOK 27,282

Project Period: 2011-2012

Location: Nordland - Nordlánnda