0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

suppRESsion of immunopathology by nanOparticle deLiVEry of mRNA to monocytes (RESOLVE)

Forhøyet respons på egne antigener er den underliggende årsaken hvis transplanterte organ eller celler angriper den nye verten (transplant-mot-vert-sykdom) eller hvis immunceller angriper kroppens egne celler (autoimmun sykdom). Disse tilstandene er alvorlige og det trengs nye behandlingsmetoder....

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A 2nd generation intravascular microsensor

Prosjektet angriper tre utfordringer med GlucoSets sensor som må løses for at sensorteknologien kan nå bred anvendelse golbalt - sensoren skal være ufølsom for temperatur, medikamenter og degradering. Prosjektet oppnådde fungerende løsninger på alle tre utfordringene, tross det relativt høye ambi...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-Immunotherapy: Intracellular Targeting of Cancer Cells and TAMs (INTRATARGET)

2-INTRATARGET er et transnasjonalt europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Tyrkia og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning innen kreftbehandling har ført til...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of new technology to reduce unwanted uptake of large molecule compounds and nano formulations in liver

De siste hundre år har det vært en rivende utvikling av medisiner, og antall sykdommer som kan kureres, er stadig økende. Til tross for dette er det fortsatt mange sykdommer som det ikke finns adekvate medisiner mot. Eksempler på slike sykdommer er flere typer kreft, mange virus-infeksjoner, og g...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Symphosium on Nano materials for Clean energy and Health Applications (ISNCHA-2017)

The symposium on nanomaterials for clean energy and health applications will provide a forum for exchange of technical and scientific information between international researchers in the field of materials for solar cell and health applications. Symposium will be devided into three primary areas ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Arrangement of 4th Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA)

Arrangement of 4th Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA), Drammensvegen 78, Oslo, Norway, October 29-30, 2017.The 4th Annual International workshop on Soft and Complex Matter is preceded by three workshops in 2014, 2015 and 20...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced Functional Materials for Energy, Environment and Biomedical Applications

The research- and application-oriented projects on advanced materials and nanotechnology, renewable energy, photovoltaic technologies, smart windows, environmental technologies are reaching out beyond Norway?s borders. Multidisciplinary nature of the planned research, dissemination, testing, and ...

Awarded: NOK 34,884

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Green high-performance and low-friction interfaces tailored by the reactivity of novel DLC coatings and ionic liquids

GreenCOAT-prosjektet handler om å designe et grønt DLC-belegg for kontaktoverflater basert på en ny DLC-teknologi som er skreddersydd for ufarlig ioniske-væsker (Ionic liquids - ILs) smøring. Kun en slik teknologi vil kunne tilfredsstille den strenge lovgivningen om miljø og klimagassutslipp, og ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides

GoPHy MiCO adresserer en vesentlig utfordring i utviklingen av nye, effektive energisystemer basert på proton-keramiske brenselceller og elektrolysører (PCFCs / PCECs), nemlig identifikasjon og optimalisering av keramiske elektrodematerialer med blandet protonisk og elektronisk ledningsevne, såka...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Communication Seminar on Nanomaterials in Wastewater Treatment Plants

MNMs have unique properties and are increasingly used within a wide range of sectors e.g. food, medicine, cosmetics, electronics, sporting equipment and household goods. This increased usage of MNMs has led to a corresponding increase in their release to established waste streams. Currently, WWTP...

Awarded: NOK 15,296

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel molten carbonate/ceramic composite materials for sustainable energy technologies with CO2 capture and utilization

Brenselcelle basert på smeltet karbonatelektrolytt (MCFC) fungerer ved temperaturer over 550 ° C med fordeler som høy toleranse for drivstoff, høy effektivitet og lave fabrikasjonskostnader sammenlignet med andre brenselcelletyper. MOCO3 prosjektarbeid for å forbedre katodeytelsen til MCFC av nye...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Design of Human Influenza vaccines using multifunctional micelles harnessing innate immunity (FluNanoAir)

Influensavirus forårsaker årlige epidemier som resulterer i betydelig sykdomsbyrde, dødelighet og økonomiske tap. Vaksinasjon er den viktigste profylakse men trenger årlig oppdatering av sesonginfluensavaksine stammer for å bekjempe den sirkulerende influensavirus. Inaktiverte vaksiner virker hov...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Støtte til møte i Tromsø

Det søkes om støtte til parallelsesjon i atom og kondenserte fasers fysikk som endel av fysikermøtet 2017 i Trosmø, 7-9 august 2017

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanostructured Thin Film Electrodes for Supercapacitors

The rapid development of the so-called the Internet of things (IoT) is accelerating the reduction in size and weight of electronic devices to be used in cyber-physical systems. This, in turn, drives an increasing demand for rechargeable high-performance energy storage devices that are small enoug...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Acoustic Cluster Therapy (ACT) for improved treatment of cancer and brain diseases

Kjemoterapi gitt alene eller i kombinasjon med strålebehandling eller kirurgi, er en vanlig kreft-behandlingsform. Et stort problem ved kjemoterapi er å få tilstrekkelig cellegift inn i svulsten og unngå at friskt vev ødelegges. Behandling av sykdommer i hjernen som for eksempel hjernesvulster el...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fabricating cellulose nanocomposites for structural coloration

Målet med prosjektet er å utvikle originale, miljøvennlige, nano-strukturerte overflater og belegg med fabrikkert optisk funksjonalitet for å kontrollere farger ved refleksjon av lys. Overflatene og beleggene vil bli fremstilt fra kostnadseffektive naturlige materialer som cellulose eller leire, ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

FOXCET Internasjonal Workshop 2017: Proton Ceramic Reactors - Fundamentals and Applications. June 16, 2017

Prosjektet er arrangement av en internasjonal workshop under NANO2021 prosjektet FOXCET (nasjonalt koordinert prosjekt): Proton Ceramic Reactors - Fundamentals and Applications. June 16, 2017

Awarded: NOK 10,499

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fast and Active-targeted Encapsulated Metal Drugs Against Cancer

iNANOD AS is a biotech company focusing on developing a new generation of metal encapsulated nano-sized anticancer drugs. Upon desired successful combination of the technology, it will allow faster and targeted delivery of anticancer drugs to tumours, improving drug efficacy and reducing side ef...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Graphene enhanced battery: A preliminary study

Due to its extraordinary physical and chemical properties, graphene is expected to become a key component in future Lithium-ion batteries (LIB) to improve critical properties such as energy density, power density and cyclic performance as well as operational safety. Using CealTechs newly install...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

WAter BAsed SELective COATings for intelligent facade collectors

Formålet med prosjektet var å utvikle nye strålings-selektive malinger basert på nano-materialer for å øke effektiviteten til bygningsintegrerte solfangere i polymermaterialer. Samtidig vil en frihet i fargevalg øke den arkitektoniske fleksibiliteten og den visuelle kvaliteten til bygg med integr...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline ethanol fuel cell

Prosjektresultatene gir nye vitenskapelige og teknologiske konsepter og effektive løsninger i utviklingen av brenselceller, som har blitt identifisert som nøkkelteknologien i et globalt forsøk på å sikre fremtidens industri for ren energi. Brenselceller konverterer direkte kjemisk energi lagret i...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mode Hydration tracker

Prosjektets formål er å utvikle en robust kroppsbåren sensor for måling av hydreringsgrad. I 2012 anslo den Norske Legeforeningen at opptil 60% av alle eldre, både hjemmeboende og på institusjon, var underernærte eller i risikosonen for underernæring eller dehydrering. Mode Sensors utvikler derfo...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nordic Nanolab User Meeting 2017

NorFab provides access to state-of-the-art laboratories for Norwegian researchers, independent of their academic, institute or company affiliation. The laboratories include the three academic nodes NTNU NanoLab in Trondheim, SINTEF MiNaLab and UiO MiNaLab in Oslo, and University college of Southe...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nanovaccines for anti-tumour immuno-therapy

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en ny lysaktivert nanovaksine mot kreft. Til dette formålet er det benyttet nanopartikler basert på biologisk nedbrytbar og biokompatibel hyaluronsyre som fungerer som ryggraden for tumorassosierte antigener. For å avgi tumorassosierte antigener t...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New structured substrates for downstream processing of complex biopharmaceuticals

Viruslignende partikler (VLP) og virusvektorer (VV) revolusjonerer medisinen ved å tilby målrettede vaksiner. Produksjon av VLP og VV er kostbar og tidkrevende. En av hovedårsakene er at rensing ved kromatografi, den nyeste teknikken, har ulemper ved ytelsen. Vi utvikler nye målrettede overflatem...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av nye fotokatalysatorer for rensing av vann

KeraNor har i en periode utviklet dopede fotokatalysatorer, med deltakelse av bl.a. NTNU. I denne utviklingen er det utviklet, fremstilt og testet en rekke dopede katalysatorer. Imidlertid har vi nå i siste fase av denne utviklingen sett at den dopede katalysatoren ikke er optimal. Vi ønsk...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Hybrid materials for Si surface passivation and battery applications

Det overordnede målet til prosjektet HyMatSiRen har vært å utvikle nye, polymerbaserte hybridmaterialer med uorganiske nanomaterialer. Materialene er utviklet for å lage bedre og billigere batterier og solceller I fremtiden. I prosjektet har vi 1: Funksjonalisert det valgte polymermaterialet ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Nanomaterial-IL Hybrids for Ultrahigh Energy Supercapacitors

Ønsket om å øke bruken av fornybar energi har gjort energilagring og konvertering til en av de største utfordringene i dagens samfunn. Flere og flere applikasjoner krever at energi lagres effektivt og med en høy energitetthet. For å tilfredsstille fremtidige krav må betydelige forbedringer i ener...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bactericidal hybrid surfaces against Gram-negative and Gram-positive pathogenic bacteria: Smart Tools for Wastewater Purification

Det siste trinnet i dette prosjektet var å teste og evaluere patogeninhiberings potensiale av de utviklede nano-baserte materialenes virking i tandemmønster (T). Studieresultatene som ble oppnådd ved forrige forsøk var lovende og antydet at filmbaserte formater, dvs. Molecularly Imprinted Polymer...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Geilo School 2017

The main theme of the "Geilo School" will be: Physics Inspired by Living Matter. Subthemes: A Collective dynamics occurs for example in birds flocking, swimming bacteria colonies, and cells forming dynamic aggregates. In these systems, known as active matter, the energy is injected at the leve...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Viken