102 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

B2BI - An international planning workshop to prepare the content and the organization of a North Atlantic-Arctic Research Initiative

The workshop is part of the planning process for an international research initiative that when developed will provide integrated analyses of the ongoing changes in North Atlantic/Arctic ecosystems, infrastructures, and in human economic and social activities due to changing climate. In addition ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Technology Roadmap for Autonomous Feeder Loop Service

Under this project, the partners will form a collaborative research project titled “Technology Roadmap for Autonomous Feeder Loop Service” (TRAFLS). Despite rapid technological developments toward fully autonomous systems for the transport and logistics industry, their commercial applications sti...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Sustainble Directional Drilling system

We have developed a unique and environmental friendly drilling solution/technology for drilling holes for pressure shafts from mountain based water reservoirs to small and medium sized hydropower plants. The solution enables the drilling of approximately 5 meter pr hour vs. existing solutions whi...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hva fremmer og hemmer at tidligere domfelte avstår fra å begå nye kriminelle handlinger? Betydningen av arbeid i desistance-prosessen.

Målet med dette prosjektet er å få mer forskningsbasert kunnskap om hva som får tidligere domfelte til å avstå fra å begå nye kriminelle handlinger. Studien vil sentraliseres rundt jobbsøkere fra det arbeidsrettede tiltaket for domfelte, Ny start. Betydningen av arbeid vil stå sentralt i denne st...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Natural Seabed - Middelhavet

Natural Seabed prosjektet har siden 2017 oppnådd ulike milepæler og er nå klar for å ta det neste steget ut i EU. 2017: Ideen Harbur Cleaning Concept blir født. Senere endres navn til Natural Seabed. Selskapet deltar på ryddeprosjekter av forlatte blåskjellanlegg i Vestland og tapte fiskeredska...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

Industrialisation of membrane technology for CO2-capture from flue gas

Over 30% av verdens GHG utslipp kommer fra tungindustri og tungtransport. Da det er behov for sikker energiforsyning for å holde produksjonen konstant, er fossile brennstoffer ideelle: Grunnet intermittens er det vanskelig å basere seg på vind og sol alene. Energibærere som H2 har foreløpig ikke ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Mine Opplysninger – A digital platform improving data transparency by making the rights and obligations under the GDPR safe and easy

Mine opplysninger søker å skape mer åpenhet rundt personvern mellom data subjekter og behandlingsansvarlige. Dette skal vi gjøre gjennom en portal der individer kan utøve sine rettigheter etter GDPR og ved å automatisere prosessen behandlingsansvarlige følge i tråd med GDPR.

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

OMGI - et digitalt økosystem for bærekraftig fritidsbolig

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestfold og Telemark

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Dialogmøte om genteknologiens rolle i framtidig matproduksjon

Utvikling og nyttegjøring av ny genteknologi vil endre hvordan vi produserer mat fra land og hav, og åpne opp for nye produkter viktig for utvikling av norsk bioøkonomi. Genteknologi har dermed potensiale til å endre vårt forhold til matproduksjon og til naturen. På grunn av dette trenger vi en b...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Preparations for HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03 project proposal

Partner search and partner agreements Proposal feasibility and project risk evaluation Budgeting Proposal writing

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Zimmer Digital - Virtual Reality simulation software for clinical practice in medical education.

Vi har med knapp tid inn mot søknadsfristen få ledige søknadsskrivere til å hjelpe oss å skrive søknaden selv, derfor vil mye av vår tid bli brukt til å skrive søknaden på egenhånd. Ressurser vil bli brukt på eksterne konsulenter som kan veilede og kvalitetssikre innholdet i søknaden.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjekt etablerings støtte (PES) for å skrive søknad til Women Tech-EU (EU HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03).

Project involves activities such as understanding requirements thoroughly and answering precisely based on those requirements to be selected as a grant winner. This Women Tech application is the first international application GAIA Global is applying for.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

MicroFuel as Aviation Fuel - From waste to wing

The need for low-cost biofuels and bio-products from sustainable renewable resources is rapidly increasing. Higher chain alcohols (C5–C8) are vital because they are important as chemical feedstock as well as efficient biofuels. Higher chain alcohols are not known to accumulate in substantial amou...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Norges arbeid for menneskerettighetsforkjempere- implementering og effekt

Å forsvare grunnleggende menneskerettigheter og bærekraftsmålene er noe av det farligste man kan gjøre i mange deler av verden i dag. Dette tross en bred enighet om den viktige rollen som menneskerettighetsforkjempere har i dette arbeidet. Menneskerettighetsforkjempere, i all sitt mangfold, bruke...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Kvinnehelse med kvinnen i fokus

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Fleksible emballasjeløsninger

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

Ombruk av byggematerialer

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Hverdagsmaskinen

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Coright – fremtidens håndtering av IP rettigheter

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Remote workshops i VR

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Kvitnes gård i økologiens gastronomiske, digitale og sirkulære fotspor

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Ocean Oasis Women TechEU

PES support is requested to prepare and submit an application to the Women TechEU call before the application deadline November 10.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Samskapende byutvikling for flergenerasjonsliv

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Frilanslivet

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

SERAC

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Ulla di!

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BRINGING RELIEF - A NEW VAGUS NERVE STIMULATOR FOR CHRONIC PAIN

Chronic pain is beyond comparison our most costly and extensive health problem. What makes pain so insurmountable is the lack of any effective treatments for the majority of pain patients. Based on clinical research at Oslo University Hospital, we have discovered a new way of potentially alleviat...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Women TechEU - Proposal Writing

I PES-prosjektet blir vi å jobbe aktivt med å utforme en god søknad til Women TechEU ettersom en tildeling ville vært av stor betydning for selskapet vårt. For å kunne få mest mulig ut av et Women TechEU prosjekt, vil vi definere klare og tydelige arbeidspakker. For å definere best mulig arbeidsp...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Hybrid actuation system for safety critical valves and equipment

We will deliver actuators for valve- or equipment operations that support the All-electric initiative to many and any industrial company. Our solution is a Hybrid, utilizing 3 mediums for moving a valve or equipment: Nitrogen, Environmentally friendly fluid, and a very small amount of electricity...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

STUD: Dreamknit - A revolutionary way of designing knitting patterns

Dagens tilbud av strikkeoppskrifter begrenser ofte kunden til et spesifikt design og garn. Vi ønsker å legge til rette for økt kreativt og gi kunder muligheten å ta mer miljøvennlige materialvalg. Dermed har vi utviklet Dreamknit, en innovativ webapplikasjon der strikkere kan kjøpe strikkeoppskri...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage