0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Digitalisering i distriktskommuner

Prosjektet Digitalisering i distriktskommuner skal undersøke betydningen av nettverk for digitalisering i distriktskommuner. Herunder rollene nettverkene tar i diskusjoner av mulighetene i innovasjon og digitalisering for å løse utfordringene og møte behovene distriktskommuner står i. Prosjekte...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Dekning av kontingent for EOSC medlemskap

Medlemskap i EOSC

Awarded: NOK 97,000

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTRED-Utredning

Bidrag til evaluering av NSD

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftkonsortium - CERES

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling og bruk av risikoanalysemetodikk for tilsiktede uønskede handlinger

Samfunnsikkerhet handler i stor grad om å forebygge og håndtere risiko. Risikoanalyser er et sentralt virkemiddel i styring og forvaltning av risiko og det stilles krav om at det utføres risikoanalyser på alle nivåer i offentlig forvaltning. Det er vanlig å dele risiko inn i utilsiktede hendelser...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Open Access: en endring av forskningspubliseringen med begrenset rekkevidde?

Forskningslitteraturen står i en særstilling i forskningssystemet, både som valuta for den enkelte forskerkarriere og som fundament for faglig utvikling. Tilgang til forskningslitteratur er derfor blitt et viktig tema, da tilgang til artikler kun oppnås via stadig dyrere abonnementsordninger. De ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet?

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet? Denne doktorgradsavhandlingen vil undersøke hvilket ansvar straffesakskjedens ulike aktører har for å ivareta kriminalitetsofrenes rettssikkerhet og hvorledes dette ansvaret har endret s...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

The Impact of Research on Policy: an empirical study of the use of scientific knowledge in policymaking

Regjeringen har høye ambisjoner for det norske kunnskapssamfunnet, og Stortinget bruker betydelige midler på forskning og utvikling og høyere utdanning. Politikk påvirker på denne måten forskning, men vi har begrenset kunnskap om hvordan forskning påvirker politiske beslutninger i Norge. Idee...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Factors affecting organisations` ability to participate and achieve EU-funding: Evidence from the Norwegian R&D sector

EU satser på forskning og innovasjon, men hvem får delta? I sin doktorgradsavhandling utforsker Enger hvilke underliggende prosesser som påvirker mulighetene til å vinne frem i konkurransen om forskningsmidler til internasjonale samarbeidsprosjekter under EUs rammeprogram for forskning og in...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Fragile Ports

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Security Divas

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Innlandet

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Technical and Legal Alliance for the evaluation of Identification technologies

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Innlandet

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Økonomisk bidrag til konferanse om vanndirektivet

...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

EU-DIVERSE-EU – Diverse poster

Thomas Myhrvold-Hanssen - nasjonal ekspert

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bekjempelse av identitetstyveri og svindel

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Innlandet

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Støtte til workshop "Globalisation and Intercultural Linkages

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo