0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autoagri - EIC accelerator

Autoagri will help improve the resilience of the European food supply chain and security, by improving agricultural productivity and fostering environmentally sustainable technologies. Autoagri has developed an autonomous and electric implement carrier (tractor) for agriculture, parkland, and con...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Precision biomarker based on digital pathology and AI to guide personalized treatment decision support for colorectal cancer (CRC) patients

The digital biomarker Histotype Px® analyses routine H&E-stained whole slide images (WSI) of surgically resected cancer tissue, available for all patients globally. It is developed with end-to-end deep learning AI, allowing the neural networks to identify features of good and poor outcome. The tr...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Support for writing an EU Transition Grant Application for the company Lace Lithography AS based on the EU FET-Open project Nanolace.

In this project we will write a transition grant proposal with the assistance of Ada della Pia from the consultancy office PNO. Ada della Pia has confirmed her availablility and we have already receivde support from the NFR for 20 hours consultancy support as a preparation for this proposal. Ada...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

TRANSFORMATIONS

This project will achieve the aforesaid objectives through a deep analysis of the current situation, followed by a co-creation process together with both responsible and affected stakeholders, in order to define the main challenges and barriers and jointly propose a path to solve them. In this co...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Wind Catching Systems AS - EIC Accelerator 2023

Wind Catching Systems har definert et prosjekt for å designe, bygge og teste en multi-rotor pilot for flytende havvind. Selskapet skriver nå fase 2 søknad på EIC Accelerator programmet til EU etter godkjent fase 1 søknad.

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AndoSan4EU

Cancer-related cachexia is connected with significant weight and muscle loss is observed in 50% of the cases and is a deadly condition associated with chemotherapy. No standard treatment for this condition is presently available. In these patients, a high level of proinflammatory cytokines is obs...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!2368 ERGO-Connect - An evidence-based e-system for workplaces with a vision of ‘Zero Musculoskeletal Disorders at Work

Muskel- og skjelettlidelser (MSD) er et utbredt problem på arbeidsplasser over hele verden, og forårsaker at mange ansatte lider av kroniske smerter og ubehag på grunn av arbeidsaktiviteter. Heldigvis har år med vitenskapelig forskning ført til utprøvde metoder for å redusere MSD. Utfordringen ha...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for Mobility Fusion Søknad til Horisont Europa

Vi skal sette sammen konsortiet, koordinere innspill, skrive sammen søknadsteksten, koordinere et partnerskap med 20+ partnere, sette opp budsjett og sende inn søknad.

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ZIPLine instrument feeder device

For 30 years, attempts to resolve the problem of manual insertion of instruments into endoscope channels have been unsuccessful. There are still no commercial products available. Demand for endoscopy procedures is increasing (CAGR of 1.3% 2022-2030 GVR 2021). This is increasing further with ca...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2023-2023

Location: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prelithiation in an Industrial Manufacturing Ecosystem

I PES prosjektet skal søknaden utformes og leveres. Dette involverer - Idedugnad på vår rolle og ansvarsområder både internt i ReSiTec og med samarbeidspartnerne i EU-søknaden. - Utarbeidelse av arbeidsoppgaver og budsjett. - Sammenhengen mellom våre arbeidsoppgaver, ønskede resultater og partne...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Positive avvik - en innovativ tilnærming for å forebygge og hindre ungt utenforskap

Formålet med prosjektet er å finne nye løsninger på hvordan NAV kan forebygge og hjelpe unge ut av utenforskap. NAV vil prøve ut en innovasjonstilnærming, der vi undersøker hvilken atferd og praksiser som bidrar til "positive deviance" (PD), eller på norsk "positive avvik". PD-tilnærmingen uttry...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ny effektiv og bærekraftig teknologi for mekanisk rensing av avløpsvatn

I forprosjektet skal vi legge grunnlaget eit større innovasjonsprosjekt for utvikling og testing av ulike prosesskonspt. I forprosjektet skal derfor følgjande aktivitetar gjennomførast: Dialog-/innspelsmøter med aktuelle FoU-partnarar og andre relevante samarbeidspartnarar. Presentasjon av tekn...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autonomous Resident Underwater Drone for the Aquaculture Industry

Eurostar project summary: During this project, we will develop a system combining a resident underwater drone (RUD) with a docking/charging station for the aquaculture industry. It will allow autonomous net inspections & environmental parameters tracking. RUD builds upon Hydromea (project partner...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

The value of grid information in flow-based market clearing

Det Nordiske kraftmarkedet er I endring. En endring som påvirker alle markedsaktører og som kraftprodusenter, systemoperatører og markedsoperatører må være forberedt på. I tillegg til en økning I integrasjon av variabel fornybar kraftproduksjon så er overgangen til en flytbasert markedsklarering ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Develop Airport Logistics Intelligence (ALI) , a system for optimizing flow of baggage using AI and prediction.

Flyindustrien er i rask endring, og som følge av nye IATA-retningslinjer, må innsjekket bagasje skannes ved minimum fire punkter: ved innsjekking, lasting av flyet, videreforbindelser og ved ankomst. Disse påbudte endringene tar sikte på å redusere mengden mistet bagasje og øke sikkerheten. De...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Agder

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Implementering av innovativ produktutviklingsmetodikk basert på Rapid Prototyping-teknologi

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Viken