0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Trådløs bredbåndsutbygging for innbyggerne i ASP-kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot, basert på WiMAX-teknologi

Prosjektet er et utviklings- og gjennomføringsprosjekt, og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot (ASP-kommunene i Hedmark). De fire kommunene har bidratt til ADSL-utbygging av alle telesentraler i kommuene. Det gir en gjennomsnittlig dekningsgrad i dag ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Gjennomføring av interkommunal IKT-plan i grunnskolen i ASP-kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Prosjektet er en oppfølging av Høykomprosjekt 170253. Nevnte prosjekt skal oppfylle deler av Kunnskapsdepartementets "Program for digital kompetanse". Bl.a. lages det en felles IKT-plan for grunnskolene i de fire kommunene. Det nye prosjektets hovedoppg ave er utrulling av IKT-plan. Planen in...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utvidet anvendelse av bredbånd i ASP-samarbeidet i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Siden høsten 2002 har kommunene i ASP-samarbeidet i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot driftet stadig flere sentrale IKT-løsninger i en felles driftssentral etter ASP-prinsippet, derav navnet. Det siste som har kommet til, er felles sikker sone (med s tøtte av Høykom). GIS-løsning er under i...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Innlandet