0 projects

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Corporate Innovation Day 2017 - Real insight, real innovators

Målet er at CID skal bli den mest sentrale møteplassen for ledere i nærngslivet, innovatører, forskere og studenter med interesse for entreprenørskap og kommersialisering. Derfor er det en rekke initiativer og konsepter som plasseres inn i denne dagen, slik at vi utover selve konferansen i "Domen...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Støtte til strategiworkshop Instituttsektor 2025

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Innovasjonskonferanse 2009, Støtte til Abelia, Norsk Industri og OLF

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Pilotprosjekt FFA Forskningsinstituttenes Fellesarena

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

E-handel gir mer! Kundebehov og læring i elektronisk varehandel

To sentrale utfordringer innen e-handel i dag er (1) å innhente og utnytte sikker og riktig kunnskap om kundene, og (2) å øke kundenes kompetanse slik at de selv kan treffe riktige beslutninger angående valg av varer og tjenester. Den elektroniske kjøpman nen må kjenne sine kunder, og kunne yte d...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Green RoSE - (CR)

...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

EMBLA - EMBedded systems design, modelling, Languages and Analysis

...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Software Process Improvement based on Knowledge and Experience - SPIKE

Bransjens fokus på å gjennomføre utviklingsprosjekter i høyt tempo samtidig som resultatene skal være iht. markedets forventninger mht. blant annet pris og kvalitet, stiller krav til nye og forbedrede metoder og teknikker for systemutvikling. Bransjens fo kus på kortsiktig inntjening fordrer at v...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo