0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Drømmer om «Nylænde». Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser 1880-1925

I masseutvandringens tidsalder fra Norge til USA i årene 1880-1925 skjer samtidig en stor kvinnepolitisk mobilisering og en rivende utvikling av kvinners rettigheter i begge land. Kvinnesakskvinner på begge sider av Atlanteren knyttet kontakter og var gjensidig påvirket av hverandre. Disse kontek...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Middelalderens steinteknologi knyttes primært til kongen og kirken. Hamarbispedømme utmerker seg således i høy- og senmiddelalderen, med stor byggeaktivitet. Prosjekt studerer steinteknologi med utgangspunkt i kirkens steinarkitektur i Hamar bispedømme i middelalderen. Materialet gir et helhetlig...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

Ukjent-Ukjent

Det mangfoldige museet

I min PhD oppgave ser jeg på ulike måter museer inkorporerer erfaringer og kunnskaper som kan kalles erfaringsnær kunnskap. Dette inkluderer individer eller lokalsamfunns personlige fortellinger, men også andre typer kunnskap som ikke er akademisk basert eller anerkjent. Jeg definerer erfaringsn...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays, Vol. 11 red. Prof. Orm Øverland

Artiklene er samlet omkring temaet ”Norwegian Americans in a Nation of Nations” .i har tatt utgangspunkt i de beste og mest relevante av foredragene som ble holdt på forskningskonferansen NAHA-Norge arrangerte i ved Universitetet i Bergen i juni 2003. Bi dragsyterne er sentrale forskere på felte...

Awarded: NOK 43,500

Project Period: 2004-2005

Location: Innlandet