0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Complex EXtruded Aluminium Profiles for BEV Battery ProtECTion System

Profiler av aluminium er godt egnet til bruk for side kollisjonsbeskyttelse, da det er mulig å absorbere mye energi pr.kg aluminium som brukes. Ulempen i forhold til å bruke stål er først og fremst knyttet til kost, men vi ser at de elektriske el-bilene som har vært produsert og som planlegges pr...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable industrialization and production of battery systems

The electrification of vehicles is expected to drastically change the use of aluminium in cars. While the combustion engine disappears (consuming 42kg aluminium/car) new aluminium components will arrive. A main new component are the battery casing and surrounding crash protection system. It is ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming

Benteler Automotive Raufoss AS produserer støtfangeranlegg/chassiskomponenter i ekstrudert aluminium. Etter ekstrudering blir profiler formet og kuttet / bearbeidet til ønsket form. Tradisjonelt har slik produksjon betydd store produksjonsvolum per år og få produktvarianter per kunde. Bilmarkedet...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation CMS (Crash Management System)

Benteler leverer støtfangersystemer i aluminium til alle ledende bilprodusenter i Europa. Strengere europeiske krav til krasj-sikkerhet har gjort støtfangersystemene som produseres i dag svært komplekse. Hensikten med disse kravene er å gjøre bilens front mindre aggressiv for motparten i møteulyk...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DataVar: Closed Loop Data-Driven Manufacturing Variation Management using Industry 4.0

Komplekse produksjonssystemer består av en kjede av prosesstrinn der hvert prosesstrinn vil ha en eller annen form for variasjon. Denne variasjonen kan føre til kvalitetsavvik og metoder som total kvalitetsledelse, Lean, Seks sigma og statistisk prosesstyring er utbredt for styring av variasjonen...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ICT 38, TBD

The focus is on integrating state-of-the-art AI technologies in the manufacturing domain, for example in agile production processes and predictive quality, taking into account the domain-specific requirements in terms of time criticality, safety and security, finding effective ways for collaborat...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2020

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DATA4.ZERO

BACKGROUND A vision of Zero Defect Manufacturing (ZDM) is the ultimate objective of any quality initiative, whilst optimising efficiencies and reducing costs. Some of which are based on reactive approaches thus focussing heavily on rigorous inspection of parts prior to transportation to the next ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2020

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Aluminium Extrusions for Coated Automotive Components

Aluminium i bil er et hurtig voksende marked på grunn av et økende behov for å redusere vekt og utslipp av CO2 til omgivelsene. Økning i markedet for elektriske biler innebærer at veksten er spesielt stor innen profiler og plater, mens behovet for støpegods forventes å stagnere som følge av at fo...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimal design and production of lightweight and high-performance Aluminium-Steel structural components

Sikkerhet og lav vekt er hovedfokus i dagens bilindustri. Lette strukturelle komponenter med høy ytelse, for eksempel aluminium-stål forbindelser, anses nødvendig for å redusere utslipp av klimagasser. Nøkkelen til suksess er en kombinasjon av multimaterial design av komponenter, optimalt materia...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Profilbaserte lenkearmer

AlChassis er et prosjekt som skal utvikle og demonstrere at chassiskomponenter til bil basert på ekstruderte aluminiumprofiler, og spesielt hjuloppheng. Dette er spesielt kritiske sikkerhetskomponenter hvor en feil kan resultere i alvorlig ulykke. Hjuloppheng basert på ekstruderte aluminiumpro...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Beregningsbasert produktutvikling for aluminium bildeler DeL2SM - Design Loop based on Same Solid Mesh

Ved bruk av aluminium i bildeler endres materialegenskapene i flere prosesstrinn frem mot ferdig produkt, og det er viktig å kontrollere og styre disse endringene slik at produktet oppfører seg i henhold til spesifikasjonene. Produksjon og fysisk testing av nye komponenter er tidkrevende og kost...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Aluminium - Formed Extrusions for Body

Al-FEB har som hovedmål å stryke bruken av aluminium i strukturelle anvendelser i biler. Hovedfokus er rettet mot design av mekaniske egenskaper og korrosjonsegenskaper. Innen mekaniske egenskaper har det vært gjennomført noen forsøk med ulike legeringssammensetninger mht evnen til å absorbere ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fokusert reservedelsproduksjon i verdensklasse

Visjonen i AUTOPART er at industriparken på Raufoss skal bli en klynge bedrifter som er globalt ledende på produksjon av reservedeler til bilbransjen. Produksjon av reservedeler skiller seg fra ordinær produksjon ved at variantspekteret er større, etterspørselen mer variabel og uforutsigbar, volu...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Innlandet