0 projects

R-HISTORIE-Forskningsrådenes historie

De norske forskningsrådenes historie 1946-2016

Hva er historien bak forskningsrådene i Norge? Prosjektet har analysert fremveksten av de norske forskningsrådene etter andre verdenskrig. Det første forskningsrådet ble opprettet i 1946 og i 1993 ble i alt fem ulike rådsorganisasjoner slått sammen til Norges forskningsråd. Prosjektets hovedfunn...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage