0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Development of reference standards for the identification and analysis of new generation of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS)

Since the introduction in the 1950s, PFASs have been used extensively in broad commercial and industrial applications ranging from food-contact coatings and stain-repellants to firefighting foams due to their amphilicity and thermal stability. It is these same properties that contribute to their...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GreenREF: Development of reference standards for the analysis of chlorinated paraffins (CPs)

Chiron AS is developing cutting-edge reference materials and lab standards, enabling a paradigm shift in environmental toxicology. Chiron's current objective is to develop a platform for CP CRMs, mainly targeting short- and medium- chain CPs. This will empower analysts worldwide to monitor and co...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113388 Development of reference standards for the analysis of chlorinated paraffins (CPs)

WP1: Project Management JRC og VUA assisterte Chiron i WP1. Kommunikasjonen mellom partnerne foregikk via e-post og ved TEAMS-møter. Partnerne kommuniserte godt og hadde mye kontakt i denne perioden da produktene fra Chiron var en del av sertifiseringen ved JRC. Det var Ingen formelle prosjektmøt...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Assessment of analysis and synthesis routes for chloroparaffines (REVAMP)

Chloroparaffins are among the industrial chemical today of most highest environmental concern. It is produced in large amounts, are toxic and relatively little has been developped in term of analysis of these compounds. However, it is difficult to find researchers with the background and experien...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Synthesis of stable isotope labelled poly-/per-halogenated alkanes as reference standards for environmental analysis

Det er en høy interesse blant miljøforskere for å få tak i egnede standarder av singel-kjedet og individuelle klorinerte parafiner (CPer) da de er lite tilgjengelige på markedet og essensielle for korrekt analyse. En pålitelig synteserute for å lage singel-kjedet CPs fra enkle tilgjengelige utgan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Synthesis of stable and isotope labelled chloroparaffines as reference standards for enviromental analysis

Polychlorinated paraffins (CPs) is a class of industrial chemicals used in various high-temperature applications, for instance as lubricants and flame retardants. CPs have been produced industrially since the 1930s. There are no secure figures for the total global production but it is believed th...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FENTAFORIA - New Synthetic Opioid Psychoactive Substances

NPS, kjent som designer drugs eller legal highs, entret narkotikamarkedet med en uforutsett hastighet rundt 2007-2008. Nye stoffer er kommet til hvert år, økende til over 100 nye stoff rapportert i 2014 og 2015. Antall nye stoffer har nå stablisert på et noe lavere nivå, men i stedet har utviklin...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of a simplified method for analysis of highly potent carcinogenic PAH-epoxydiol metaboltes metabolites

PAHs, or polyaromatic hyrdocarbon, are long known for their carinogenic Properties. The carcinogenic properties of these compounds is associated with specific structure elements, and the ultimate carcinogenic compounds are the epoxydiols which are formed by metabolism of the parent PAH-compounds....

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10628 Psychomics - New psychoactive substances and their metabolites

WP 1: Project management Leverbar oppdatering av resultatene er som angitt nedenfor. WP 2: Exploitation and Dissemination Arrangerte det tredje internasjonale symposiet om NPS sammen med Nal-von-Minden i London 29. - 30. november 2018 med 107 deltakere. Forelesninger var gitt av 6 Chiron-LiU...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10050 New stable Isotope Labelled Certified Reference Materials for Hydrocarbon Analysis

WP1: Project Management Det siste prosjektmøtet ble avholdt i Chiron på 13. desember 2018. WP2: Exploitation and Dissemination GEUS publiserte prosjektresultater i Organic Geochemistry 129 (2019) 14-23. Et nytt manuskript for triaromatisk oleanan er også planlagt for Organic Geochemistry. ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New psychoactive substances and their metabolites

Nye psychoaktive substanser (NPS, syntetiske narkotika) som tilbys via internett har økt dramatisk fra ca. 2008. Antallet NYE substanser som er funnet har økt hvert år siden da, og i 2014 ble det registrert 105 nye stoffer av EMCDDA (det europeiske overvåkningsorganet), og antallet i 2015 ventes ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

13C-merkede biomarkører i miljøanalyse og oljeleting

Prosjektets hovedide er produksjon og bruk av 13C isotopmerkede forbindelser i analyse av oljebiomarkører. Målet er å utvikle nye isotopmerkede standarder basert på syntese og bioteknologiske prosesser. I dette prosjektet utvikles det nye produkter for forbedring av eksisterende metoder, av inter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 7984 Development of new combined analytical methods to detect and quantify SPICE compounds and designer drugs

WP3 - Kjemisk syntese: 1. Til sammen 43 synteser av NPS-type forbindelser har blitt gjennomført siden forrige rapport. 2. Til sammen 12 merket interne standarder er syntetisert. WP4 - Analyse / Utvikling av antistoffer til POC test: antistoffene produsert er karakterisert. WP 5: To tr...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Petroleumsbiomarkører

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Isotope labelled Spice synthetic cannabinoid designer drugs

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forensic Analysis using Carbon Isotope Labelling

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Syntese av isotopmerkede narkotika og legemidler som standarder for forensisk og farmasøytisk analyse

Syntesen av merket cocaine og cocaine metabolitter ble ferdig samt 15 nye metabolitter av spice. Eksamen ble bestått for faget Medisinsk kjemi og kandidaten er nå ferdig med alle studiepoengene. Artikkel 1 er ferdig til innsending og vil bli sendt inn i l øpet av november. Arbeidet med artikkel 2...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Mass labeled standards for precursor compounds to PFOA and PFOS

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

EUROSTAR Mass labelled internal standards for environmental analysis of perfluoriated organic compounds

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Designer Internal Standards

Hovedmålet med prosjektet er å designe og syntetisere et universelt sett av 10-20 syntetiske internstandarder til bruk ved analyse av legemidler i biologisk materiale, med serum og blod som primær prøvematriks. Ideen og det nye er at internstandardene "de signes" og syntetiseres etter en matrisem...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP-Kontroll av dioxin-problemet i Russland og NIS-statene

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Mobilitet - Marie Curie - prosjektetablering

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage