0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BEST - Betre elektronisk samhandling og tenester

I prosjektet BEST - Betre elektronisk samhandling og tenester, vil Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arbeide for ein meir effektiv saksflyt mellom ulike offentlege verksemder og forvaltningsnivå, betre kvalitet på saksbehandlinga og raskare svar for brukara r av offentlege tenester. Prosjektet vil ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Ny forvaltning - Interaktiv saksbehandling mellom forvaltningsnivå og næringsliv/publikum

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, kommunane Eid, Stryn og Hornindal og leverandørane Ergo og Acos teste ut elektronisk dokumentutveksling frå dei to leverandørane sine løysingar mellom stat/stat, stat/k ommune og kommune/kommune. Vi vil dokumen...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland