0 projects

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Delegasjonsreise Houston 2022: Den energitransisjonen - samarbeid og samhandling for bærekraftige energiløsninger

GCE NODE har to strategiske mål: 1. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer og styrker de regionale bedriftenes markedsposisjon og konkurranseevne innen de markedene hvor de er ledende. 2. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter for teknologioverføring til nye markeder for å ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-kinesiske samarbeidsprosjekter innen havteknologi.

GCE NODE skal, sammen med bedrifter fra klyngen, delta på Norway Asia Business Summit (NABS) som holdes i Shanghai, Kina, fra 31. oktober til 2. november. GCE NODE er programpartner for NABS og skal, i samarbeid med GCE Ocean Technology og GCE Blue Maritime, arrangere et fire timers seminar med f...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-amerikanske samarbeidsprosjekter innen digitalisering, nye forretningsmodeller og energiproduksjon

GCE NODE reiser, sammen med flere bedrifter fra klyngen og NORCE, til Houston i uke 18 og 19 for å delta på/arrangere Agders/N2OTC OTC program og for å stå på GCE NODEs felles-stand under OTC-messen. Flere av de planlagte møtene/arrangementene under oppholdet har som hovedmål å legge grunnlag for...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DIHELP - DIH Academy

DIH OT will act as a “one stop shop” and together with the other participants in the eco system of the DIH engage the industry in meetings, seminars and active dialogue with the management of the companies to create awareness of the importance of the digital shift and how this might influence the...

Awarded: NOK 14,824

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-japanske samarbeidsprosjekter innen offshore og blå vekst

GCE NODE reiser til Japan i uke 23 sammen med representanter fra Teknova, IRIS og Christian Michelsen Research. Følgende møter planlegges gjennomført: 5. juni: Workshop med fokus på å konkretisere mulige samarbeidsprosjekter mellom Nippon Foundation og GCE NODE, IRIS, CMR og Teknova. 6. juni: ...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Studietur Houston 2018: Den digitale transformasjonen - samarbeid og samhandling for økt konkurransekraft og verdiskapning

GCE NODE har to strategiske mål: 1. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer og styrker de regionale bedriftenes markedsposisjon og konkurranseevne innen de markedene hvor de er ledende. 2. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter for teknologioverføring til nye markeder for å ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NewMare2PES 2016

Marine Renewable Energy (MRE) sources can make a significant contribution to Europe?s energy mix and carbon free society. They represent an additional green energy source and can therefore play an important role in strengthening the EU?s security of supply. Europe is ideally placed to grow its MR...

Awarded: NOK 48,624

Project Period: 2016-2016

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES funding for INNOSUP-1 NewMare proposal

Marine renewable energy (MRE) sources can make a significant contribution to Europe?s energy mix and carbon free society. They represent an additional green energy source and can therefore play an important role in strengthening the EUs security of supply. Besides, Europe has a strong business an...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2016

Location: Agder