0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØk - støtte til åpen publisering for 2020

Søknaden gjelder støtte til åpen publisering for 2020. GenØk har som strategi å publiser i åpne tidsskrift.

Awarded: NOK 18,000

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access for regnskapsåret 2018

Delfinansiering av open access artikler.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Delta på Horizons 2020 brokerage event"i Brussel den 26. juni. 2018.

Se over.

Awarded: NOK 8,134

Project Period: 2018-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access - søknad om støtte fra NFR

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2016.

Awarded: NOK 11,000

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU GenØk - Senter for biosikkerhet

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Networking Event to Advance Nanosafety in Norway

The main aim of this project is to arrange a networking event targeted towards different stakeholder groups working with nanotechnology in Norway so as to advance nanosafety. In doing so, the event will a) share the knowledge developed within the EC FP7 project NANoREG and RCN project NorNanoREG,...

Awarded: NOK 88,700

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Responsible Risk? The Interface between Responsible Innovation, Ethics and Risk Assessment in the Regulation of Agricultural Biotechnology

This event is a collaborative initiative between two NFR funded research projects at GenØk Centre for Biosafety focused on operationalizing the Norwegian Gene Technology Acts unique assessment criteria (funded by the ELSA and FRIPRO programmes) and researchers at the University of Nottingham spec...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roun...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Conserving the Genetic Biodiversity of Maize in Mexico: Understanding a complex problem and developing participatory solutions

BiodiverSEEDy-prosjektet (www.biodiverseedy.com) har vært en tverrfaglig satsning for å forstå og forbedre innsatsen for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket. Prosjektet har bragt sammen kunnskap fra forskning, filosofi, kunst og urfolks landbrukssamfunn for å finne frem til en bedre f...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Agri/Cultures Project: Operationalising Norways Gene Technology Act and its Requirement for Social and Ethical Justifiability

Agri/Cultures-prosjektet har hatt som målsetning å frembringe kunnskap om ulike kulturer i landbruket og hvordan man kan formidle denne kunnskapen på måter som gjør den tilgjengelig, engasjerende og nyttig for akademikere, forbrukere og beslutningstakere. Prosjektet ønsket spesielt å endre måten ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Development of efficient bioflocculants by exploring the microbial diversity of South African Eastern Cape Province for Novel Bioflocculants

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å isolere bakterier med evnen til å produsere høyfrekvente flokkuleringsmidler fra de marine miljøene i Øst-Cape-provinsen Sør-Afrika Disse bakterieutskillende flokkulantene, også kjent som bioflokkulanter, er miljøvennlige og derfor svært ønskelige til br...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Genetically Modified Potato with Late Blight Resistance - Deliberate Examination of Sustainability, Ethical and Social Aspects

Europeiske forskningsinstitusjoner arbeider med å utvikle genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens, og flere sorter testes i feltforsøk i ulike deler av Europa. En slik GM-potet kan vise seg å være svært aktuell for norsk landbruk, da tørråte fører til betydelige tap for næringa og bekjempes...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Integrating Ecotoxicology and Ethics for Responsible Ecological Governance: The Case of Nanoparticles for Environmental Remediation

The NanoEcotoxEthics project was an integrated research project funded by the ELSA program of the Norwegian Research Council. As such, it was a part of a Research Council effort to advance responsible research, innovation and technology development throug h having scholars from the social science...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Designed to get away, emerging deliberation and governance on autonomously disseminating technologies.

GM biocontrol agents represents novel and controversial technical means to deal with biological entities that often span political borders. These agents are explicitly designed to spread and/or endure in the environment remote from day-to-day human manage ment. They entail high-stake and urgent i...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - bilateral cooperation for interdisciplinary research and methodology development in food safety

The Norwegian Institute of Gene Ecology, founded in 1998, has been an international leader in interdisciplinary food safety research, with particular emphasis on biosafety of genetically modified organisms. The establishment of a research cooperation in t he USA fits into our international strate...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Genetic engineering in aquaculture: Perspectives on Management and Sustainability

The proposed project, GENEAQUA, aims to provide an analysis of the present level of scientific understanding and uncertainties with regard to genetic engineering (GE) in aquaculture. The purpose is to improve our understanding of the fate of recombinant D NA constructs in fish and environments an...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Introduction of genetic engineering in aquaculture: ethical and ecological implications for science and governance

Norway is a major producer of farmed marine products and therefore potentially a consumer of these technologies. However, using genetic engineering (GE) in aquaculture raises considerable ecological, ethical and socio-economic concerns. It is thus criti cal that appropriate ethical consideratio...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

VANN: GMOs in aquatic ecosystems: pioneering ecological food-web model experiments

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku