0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A life-changing PREssure Sensor System for UROdynamics to solve global urinary problems

Invivo Bionics is a Norwegian start-up that has developed nanotechnology-based in vivo pressure sensor systems for continuous monitoring of human organ function. InVivo Bionics is breaking ground with a new breed of cost-effective nanotechnology sensor system for measurement of pressure directly ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A life-changing PREssure Sensor System for UROdynamics to solve global voiding problems

Invivo Bionics is a Norwegian start-up that has developed nanotechnology-based in vivo pressure sensor systems for continuous monitoring of human organ function. In the human body, having the right pressure is vital to life. Elevated or low pressure can result in organ failure and in worst-case s...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Urinveisproblemer påvirker rundt 900 millioner mennesker globalt med en estimert kostnad på 1,4 billioner euro. Problemet vokser med den aldrende befolkningen og økende forekomst av diabetes og fedme. 80 % av pasientene kan helbredes eller behandles med riktig diagnose. Å bestemme riktig behandli...

Awarded: NOK 17.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo