0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

A Simulator Approach for Ship Hybrid Power Plant Concept Studies

De strenge reglene og forskriftene for utslippsreduksjon og effektivisering driver maritime næringer mot grønnere og mer energieffektive løsninger. Det batteribaserte hybridkraftsystemet anses som en lovende løsning for ulike fartøytyper ut av ulike alternativer. Med tillegg av energilagring (bat...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

The Qualification and Demonstration of the Subsea Storage Unit (SSU) Technology.

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Simulator-based Virtual Flow Allocation for Atla, Byggve and Skirne Field Developments

This project will develop and demonstrate methods for using a dynamic simulation of wells, flowlines and reception facilities to provide accurate and effective virtual flow metering and well flow allocation for gas-condensate fields. This virtual metering provides a very cost-effective replaceme...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Cooler Qualification

Foredrag holt på Subsea Valley våren 2014

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Global Virtual Integrated Collaboration Environment for Real-Time Drilling Decisions

...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-time reservoir simulation and management

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vispo3D Reservoir Management

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

eCAD - utilizing existing CAD models in eField real-time 3D visualization

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-Time Drilling Automated Analysis and Decision Support System

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PRODML Pilot for Production Optimization and Intuitive Crisis Management

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Respons prediksjon og operasjons optimalisering for brønnintervensjonsfartøy

SeaFlex og Kongsberg Seatex samarbeider om utvikling av et ekspertsystem for høyere effektivtet ved vedlikehold av undervannsbrønner, TexFlex. Et forprosjekt som nærmer seg avslutning inneholder en evaluering av teknologien, samt målinger offshore med bø lgeradar og bevegelsesmåling. Følgende ko...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

High resolution real-time updated reservoir model

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

eCAD phase 2

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vispo3D phase 3

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

eCAD

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

VISPO 3D - phase 2

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

TERMINERT!Development of a real time updated sand production and sand transport model for production optimalization with respect to sand

This project will be a pilot project to demonstrate the advantages of real-time application of physics based models for sand management. The central activities within the project will be to: a) Development/definition of models for sand production and san d transport based on corresponding mechan...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

VISPO 3D

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken