0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FORESEE - FOREcasting Sea statE Extremes

Ekstreme sjøtilstander, representert av signifikant bølgehøyde, har stor effekt på marint design og offshore operasjoner der store verdier og menneskeliv står på spill. Derfor er det i høyeste grad viktig å kartlegge og forstå fysiske prosesser som fører til ekstrem sjøtilstand og presist beregne...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Forecasting and Observing Coastal and open ocean for Copernicus User-driven Services

Vi er med i et konsortium som sender en søknad til HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-34: "Copernicus for Marine Environment Monitoring". Formålet er å knytte de nasjonale havvarslingstjenestene tettere til de europeiske havvarslingstjenestene som er organisert under Copernicus. Nansensenteret og vi er no...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Meteorologisk institutt

...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2023 CAMAERA

MET Norway contributes extensively to a proposal for EU Horizon funding (TOPIC ID: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-31) with 10-12 other institutions. MET Norway co-leads one of the WPs and contribute to several others. The project, if successful, will run over 3 years and will have a price tag of 3 Mil...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

11th International Workshop on Sea Ice Modelling, Assimilation, Observations, Predictions and Verification.

Funding is sought from RCN to conduct the 11th International Workshop on Sea Ice Modelling, Assimilation, Observations, Predictions and Verification at the Norwegian Meteorological Institute (Oslo) in March 2023 (IICGW-DA-11, https://iicwg-da-11.met.no/). The 3-day workshop aims at gathering sci...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop on consolidation downscaling for the provision of regional climate information to society - Cordex Consolidate

The research community on downscaling global climate models has traditionally been fragmented and has until now not utilised potential benefits from joint experiences made within empirical-statistical and dynamical downscaling. For instance, while there are two CORDEX whitepapers on dynamical and...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Network For meteORologiCal Expertise in Svalbard

Numerous sectors in Svalbard, such as transportation, tourism, search and rescue operations and scientific fieldwork, are dependent on accurate and reliable weather predictions in high spatial and temporal resolution. The network project N-FORCES will meet this need by examining the feasibility o...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Development of the ChemDrift module for including ionizing organic and inorganic chemicals for exposure assessment in the marine environment

Lagrangian models offer the possibility to investigate the transport of chemicals without losing information on their origin, thus giving fundamental data on the contribution each source has on the overall exposure of the target ecosystem. On the other hand, while the capabilities of these models...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES EU Best modelling strategy for including effects of wind farms on the atmosphere

-

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2022 ACT

-

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES WorldTrans 2022

-

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Wave-mediated atmosphere-ocean-sea-ice interactions and their climatic impacts in the Nordic Seas and eastern Arctic

Alles opplevelse av havet er forbundet med bølger. De dominerer ikke bare utseendet, men styrer også samspillet med atmosfæren og med flytende objekter mellom de to, for eksempel skip eller havis. Likevel inkluderer ikke klimamodeller bølger ved modellering av samspillet mellom luft eller sjøis o...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Awarded: NOK 11,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt MAELSTROM, MAchinE Learning for Scalable meTeoROlogy and cliMate

MAELSTROM er et europeisk prosjekt for utnyttelse av maskinlæring (ML) på store data innen værvarsling og klima. Varsler skal forbedres gjennom optimalisering av tungregningsarkitektur og utvikling av software for å håndtere de store datamengdene. MAELSTROM kombinerer ekspertise innen ML, tun...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av et komplekst system som kalles Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jorda...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Accounting for forecast uncertainties in communicating sea ice and weather information in the Arctic

En økt etterspørsel etter nøyaktig informasjon knyttet til vær og sjøis for Arktis fører til store forventninger til dagens globale og regionale modellsystemer. Nøyaktigheten på varslene er begrenset av blant annet atmosfærens og havets kaotiske natur og svakheter i modellsystemene. En god beregn...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Retrievals and data Assimilation in NOrway

Sjøisen i Arktis er i stadig bevegelse som følge av endringer i temperatur og vind. Vi bruker satellittbilder fra en rekke satellitter for å kartlegge hvor sjøisen befinner seg hver dag. I likhet med værvarslene man finner på yr, kan også sjøisens bevegelser de kommende dagene varsles ved hjelp a...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY 2020

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2020. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 9 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 8 stk om vanlig deltaker

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Key Earth System processes to understand Arctic Climate Warming and Northern Latitude Hydrological Cycle Changes

KeyCLIM-prosjektet har skapt en mengde ny kunnskap om viktigheten av koblede prosesser for forståelsen av utviklingen av klima i Arktis/Antarktis og nordlige høye breddegrader. Forskningen involvert i KeyCLIM har resultert i flere nye publikasjoner siden forrige årsrapport; bl. a. on atmosfæriske...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE MET 2019: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs

Vi har studert hvordan usikkerheten i atmosfærisk transport av radioaktivitet kan kvantifiseres. Dette er viktig i en tidlig fase etter et utslipp av radioaktivitet for å støtte viktige beslutningsprosesser. Beregninger er gjort med MET sin operasjonelle beredskapsmodell, SNAP. Vi har arbeidet me...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY 2019

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2019. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 9 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 8 stk om vanlig deltaker Meteorologisk institutt er i en særstilling i Europa med yr og dets...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean workshop 2018

Åpen workshop i prosjektet GPU Ocean, med prosjektdeltagere, inviterte gjester og deltagere påmeldt via prosjektets nettsider. Temaene er fra dataassimilering og modellensembler, med applikasjoner innen operasjonell oseanografi. Workshopen holdes 29.-30. august 2018 på Hotell Refsnes Gods, ca. en...

Awarded: NOK 18,000

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MARTINI - Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas

Hovedfokuset til MARTINI var EUs vanndirektiv (WFD). WFD ble implementert i norsk lov i 2007 (kalt Vannforskriften) og har som mål å forbedre og beskytte den kjemiske og biologiske tilstanden til alle norske vannforekomster ved hjelp av økosystembasert forvaltning. Miljømålet til WFD var å oppnå ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Precipitation measurements and snow surveys in the Pyramiden and Barentsburg areas, RiS ID 10946

The Arctic freshwater budget is driven primarily by precipitation. Accurate evaluation of precipitation is crucial for a variety of reasons, such as verification of numerical weather forecast, hydrological and climate models. Spring snow surveys and further data analysis could make possible to ob...

Awarded: NOK 11,350

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - MET

I alvorlige tilfeller av en atomulykke må håndtering av situasjonen svært ofte ta hensyn til store usikkerheter. Spesielt når det gjelder prognoser for spredning av atomforurensning i miljøet. Dette prosjektet handler om håndtering av denne usikkerheten i atmosfærisk modellering av spredning. Usi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Advanced models and weather prediction in the Arctic: Enhanced capacity from observations and polar process representations (ALERTNESS)

Bedre værvarsling i Arktis Klimaendringene fører til økt næringsaktivitet i Arktis, men med røffe værforhold kan det være risikofylt å ferdes i området. Alertness-prosjektet har ambisjoner om å utvikle verdensledende kompetanse innen produksjon av pålitelige og nøyaktige værvarsler, til nytte for...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY 2018

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2018. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 9 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 8 stk om vanlig deltaker Meteorologisk institutt er i en særstilling i Europa med yr og dets...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Personal overseas fellowship to support Ph.D project regarding present and future ice loads on infrastructure in Norway

The personal overseas research grant will be spent on a three month study visit to NCAR, for Ph.D. student Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl. The work will contribute to the Ph.D. project: Improved predictions and future changes of atmospheric icing in Norway, which is a part of the larger project Win...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo