0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Materialkombinasjoner og nedbrytning - en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter

Materialkombinasjoner og nedbrytning – en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter Det overordnede målet med dette prosjektet er å frembringe kunnskap om nedbrytning og konservering av musikkinstrumenter i museumssamlinger. Materialsammensetningen og nedbrytingsmekanismer i mikromiljø...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Elektronisk populærmusikk som analog og digital kulturarv Tromsø-scenen 1987 - 1997

Introduksjon: PhD-prosjektet Å ta vare på det flyktige skal produsere ny kunnskap kring korleis populærmusikk blir til kulturarv, og kring innsamling og forvalting av digital kulturarv i museum og arkiv. Denne nye kunnskapen kan vidare vere med å heve statusen til populærkultur, populærmusikk ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage