0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Den menneskelige faktor i digital sikkerhet.

Prosjektet er en studie av den menneskelige faktoren i digital sikkerhet. Prosjektets hovedmål er å styrke og videreutvikle grunnlaget i personellsikkerhetstjenesten slik at personellsikkerhetstjenesten blir mer vitenskapelig orientert, mer effektiv i forebygging av innsidevirksomhet, og kan brin...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Machine learning and uncertainty quantification for surrogate models of IoT environments

Tanken bak Tingenes internett er at når mange «smarte» produkter kobles til Internettet og kan kommunisere sammen vil de i sum gi bedre utnyttelse av ressurser, bedre og mer tilpassede tjenester for brukerne. En slik integratsjon av smarte produkter vil også øke risiko for digitale angrep hvor et...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Norsk Kryptoseminar 2005

Norsk Kryptoseminar er et årlig arrangement som arrangeres i samarbeid mellom universitetsmiljøene, Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og kryptoindustrien.

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken