0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Inconsistencies in grading, is co-grading the answer?

Å sikre høy kvalitet i karaktersettingen er en viktig del av høyere utdanning. For å sikre høy grad av tillit til systemet må studenter, beslutningstakere og fremtidige arbeidsgivere være trygge på at karakterene i tilstrekkelig grad reflekterer studentenes kvalifikasjoner og kompetansenivå. Vari...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Viken

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Rajic, Ljubisa S&M SOE04/05-52

...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken