0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines

Optimalisering av forankringssystem til store flytende vindturbiner Formålet med dette prosjektet er å utføre et optimaliseringsstudie av forankringssystemet til en flytende 15 MW vindturbin. Vindturbinen som blir lagt til grunn er referanseturbinen til NREL og flyteren vil være basert på NOV s...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid adjustments

Ideen er å kombinere avanserte sensorer for å måle eller utlede fluidegenskaper og behandle slike data ved en selvkalibrerende algoritme som predikere fluidegenskaper. Algoritmen vil beregne mengden av et tilsetningsstoff eller fortell om det kreves en behandling for å nå ønskede egenskaper og gi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Drill floor Robotic System for Automated Operations

NOV sine Drillfloor systemer har i dag en høy automatiseringsgrad, med automatiserte og fjernkontrollerte verktøy til å gjennomføre håndtering av borerør og boreoperasjoner. Automatiseringen inkluderer både individuelle maskiner og maskiner i samarbeid for å gjennomføre sekvenser av operasjoner...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Floating installation concept for offshore wind developments

Dagens teknologi og metoder for installasjon av offshore vindturbiner har i stor grad blitt inspirert fra landbasert kunnskap og erfaring. Dette gjør at en i dag er avhengig av jack-up fartøyer som har begrensninger på maksimal sjødybde (< 60-70 meter) ifht installasjon av vindturbiner offshore. ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerBlade Hybrid

Olje- og gassindustrien offshore blir i likhet med hele den øvrige marine industrien i disse dager utfordret til å redusere sin belastning av miljøet. I dagens markedssituasjon med lave oljepriser og derav liten aktivitet innen nybygg vil nye og innovative konsepter være nødvendige for å kombin...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energy Info Days 2017

Reise og opphold til "Energy Information Days" i Brüssel 23-25 Oktober 2017.

Awarded: NOK 33,877

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Demonstration of Large >10MW Wind Turbine

Se vedlegg

Awarded: NOK 65,839

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vision People Detection

Personell har i dag fri tilgang til boredekk gjennom flere innganger. Boredekk er et av de farligste områdene på en borerigg, hvilket understreker viktigheten av forbedrete sikkerhetstiltak i dette området. I dag finnes det ingen kontroll over hvem som kommer og går, og mannskapets posisjoner kom...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Demonstration of Large >10MW Wind Turbine

Se vedlegg

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

AutoViscosity

Målsetningen med prosjektet er å tilrettelegge for automatisering med integrering av ny instrumentteknologi for måling av borevæske egenskaper/viskositet og en prediksjonsmodell(matematisk modell), som er utviklet i prosjektet, og Drilling Fluid Control system. Integrasjonen vil bli testet og de...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Motion Control of Hydraulic Winch Using Variable Displacement Motors.

Regulering av hydraulisk vinsj ved bruk av sekundærregulering Målet er å redusere kapasitetsbehovet fra den hydrauliske pumpeenheten for aktiv hiv kompensering på offshore kraner. Dette skal gjøres ved å analysere og måle tapene som finnes i den hydrauliske og mekaniske kretsen, og se på alterna...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Real time simulation enhancement of drilling operation measurements

En kommersiell versjon av modellen er ferdig og er blir kjørt som en digital tvilling i MPD opersioner. Modellen har da som formål å estimere trykket i bunnen av et borehull samt å sende styresignaler til utstyr på toppen slik at trykket nede i brønnen også kunne kontrolleres. Resulateter fra dis...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next generation fiber rope for safe heave compensated lifting of heavy offshore loads

The main goal of the planned innovation is to build upon the NOV Trident crane solution and introduce a system that allows for fiber rope condition monitoring in real time and transmits data through the rope during operation. The intended Trident rope monitoring solution will involve embedded s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Remote Drill floor Operation

Boredekket er en av de farligste stedene å oppholde seg når det bores oljebrønner. Selve drillerbua, der operatørene sitter, er også plassert på dekket. Store, tunge rør løftes og håndteres og dersom de skulle glippe kan det medføre store skader. Samtidig er boredekket svært utsatt dersom uhellet...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PREPROJECT:INCREASING OPERATION TIME BY PRE- SIMULATIONS OF OFFSHORE CRANE OPERATIONS

Polytec in cooperation with Sintef ICT arranged a ?VRI Innovation dialog? with the title «More efficient Maritime operations» in Haugesund the 6th of June. All the most important representatives from the Maritime Industry in Rogaland were present. Th e most important need both for the domina...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanotechnology for improved performance and lifetime of Direct Riser Tensioners

Direct Riser Tensioning system ( DRT ) er komplekse systemer med flere komponenter som påvirker ytelsen. Fra et tribologisk perspektiv er de komplekse interaksjoner mellom pakningens sammensetning, stangens legeringssammensetning, den kjemiske reaksjonen mellom den hydrauliske væsken og tøffe off...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Agder

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

AutoConRig - Semi-autonomous control system for unmanned drilling rigs

...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Agder

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

NODE Cylinder Duster

New drilling tech. has improved deep water drilling feasibility by positioning large slender heave compensating hydr. cylinders in the wave splash zone below the platform. Operation experience has during several years shown that critical corrosion and wea r of cylinder rod surface develops. Despi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2006

Location: Agder