0 projects

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen (PVG)

Prosjektet fremmes på vegne av et team satt sammen av deltakere fra Høgskolen i Bodø med partnere ved Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Statped Nord, Bodø, Tromsø, Rana og Alstahaug kommuner representert ved skoler og PP-tje nesten i kommunene. Prosjektet handler ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

PUBL-Publisering/prosjektinform

Zur Sache der Philosophischen Praxis. Philosophieren in Gesprächen mit ratsuchenden Menschen. (trykkestøtte)

Se vedlegg.

Awarded: NOK 17,000

Project Period: 2004-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Tiltak til oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø

Prosjektet er oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø med med formål om økt interesse og kompetanse i etikk. Tiltaket tar sikte på å danne et etikkforum, plassert ved Senter for profesjonskunnskap. Sentralt for dette etikkforumet er å skape et tverr faglig møtepunkt, for forskere og lærere ...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Nordland - Nordlánnda