0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Inno-Indigo: Nanoplatform-based drug delivery system: combinational therapy against breast and colorectal cancer

Konvensjonell kjemoterapeutisk kreftbehandling gir ofte ikke tilstrekkelig effekt fordi andelen av kreftmedisinen som kommer frem til kreftsvulsten er for liten. En annen utfordring er at kreftcellene utvikler resistens mot kreftmedisinen. Dette skjer i f.eks. 50-70% av pasienter med brystkreft. ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biodegradable Nanoparticles in Cancer Diagnosis and Therapy

NANOCAN-prosjektet har hatt som målsetting å bygge kompetanse i utvikling og preklinisk testing av biologisk nedbrytbare nanopartikler, og dermed danne grunnlag for utvikling av trygge og effektive nanopartikler for bruk i diagnose og personlig kreftterapi. For å lykkes med dette etablerte vi en ...

Awarded: NOK 30.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

Errors in trafficking and signalling are associated with different diseases, including cancer. This project aims at increasing our knowledge about intracellular transport processes to provide a more rational basis for treatment and prevention of disease. Protein toxins such as Shiga toxin and the...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

Errors in trafficking and signalling are associated with different diseases, including cancer. This project aims at increasing our knowledge about intracellular transport processes to provide a more rational basis for treatment and prevention of disease. Protein toxins such as Shiga toxin and the...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo