0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

System & tech. development enabling large-scale clean hydrogen and power prod. by the ZEG ICC™ technology, including offshore applications

ZEG Power har utført en rekke målrettede FoU-prosjekter for å utvikle selskapets teknologi, løse kritiske problemer og modne frem det første industrielt skalerete ZEG-anlegget, ZEG H1. Dette anleggets utforming er i stor grad resultat av betydelig historisk støtte fra blant andre Forskningsrådet ...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME innen CO2 - nøytral oppvarming og kjøling basert på utnyttelse av bioressurser og solvarme

Senteret som søkes etablert vil ha fokus på utvikling av ulike teknologier som leverer kombinasjoner av elektrisitet, drivstoff, varme og kjøling fra biomasse og avfall, samt solbasert varme og kjøling i samspill med varmepumper og kostnadseffektive fjern varmesentraler. Planlaget FoU-partnere e...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken