0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Havforskarmøtet 2022

Norsk havforsking står sterkt internasjonalt, men det er få nasjonale arenaar der havforskarar i Noreg kan samlast for å dele forsking og bygge nettverk. Havforskarmøtet er derfor ein viktig møteplass. Dei ca. 40 - 100 deltakarane kjem frå ulike sektorar og representerer marine fagmiljø frå heile...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Havforskermøtet 2021

Norsk havforsking er eit stort miljø, og i internasjonal samanheng. Det er likevel få nasjonale arenaer der havforskarar i Noreg kan møtast og dele forskinga si. Havforskermøtet er ein av få slike møteplassar. Havforskarmøtet har blitt arrangert årleg sidan 1949, og dei seinare åra har det deltat...

Awarded: NOK 85,607

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Havforskermøtet 2019

Det er for tiden et press i retning av å prioritere internasjonale møter og arenaer. Den internasjonale dreiningen har gjort at nasjonale arenaer og problemstillinger har fått lite fokus og trenger et løft. Havforskermøtet har blitt arrangert årlig siden 1949, og de senere årene har det deltatt m...

Awarded: NOK 92,306

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo