0 projects

EUNETTVERK-EU-nettverk

Process+

Gjennom Prosess21 viser prosessindustrien høye ambisjoner om bærekraftig vekst: Innen 2030 kan norsk prosessindustri doble eksporten fra dagens 160 mrd kroner, og samtidig redusere klimagassutslippene fra industrien med 50%. Dette forutsetter en tett integrasjon med European Green Deal. For norsk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Prosin nasjonal plattform for forskningsbasert innovasjon i prosessindustrien

Gjennom Prosin skal det legges grunnlag for samarbeid om forsknings- og innovasjonsaktiviteter blant bedrifter i prosessindustrien og relevante forskningsmiljøer. Nettverket av prosesindustrien på Sørlandet, Eyde-nettverket, skal være drivende kraft i sam arbeid. Gjennom etablering av regionale o...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of Ecological friendly and flexible production processes for textile Coatings based on Innovative Polyolefine Polymer Formulati

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a new, interactive high current charging posts and billing system for fast, easy and safe charging of electrical vehicles (EV

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

EU7RP-EUs 7. rammeprogram

EU-R&D Life Science Support Office (188148)

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av kostnadseffektive båter i aluminiumspaneler

Gjennom et tidligere prosjekt, Alumarin, har 5 mindre bedrifter som leverer bruksbåter i aluminium til fiskeri og havbruk og Fjellstrand som storleverandør av passasjerkatamaraner, i samarbeide med Sintef/NTNU og aluminiumsindustrien innledet en kostnadse ffektivisering av byggeprosessen hvor det...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Innovasjonskonferanse 2007 - 30. oktober 2007, Oslo

Overordnet ide: Etablere en konferanse som samler de mest FoU- og innovasjonsintensive bedriftene i Abelia, Norsk Industri og OLF. På den måten bidrar konferansen til at politikere, embetsverk, forskningsmiljøer og næringslivsorganisasjonene får bedre inn sikt og økt forståelse av hvordan disse b...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

The development of a robot system for small-, variants- and a mixture of production series, enabling automation in SMEs in the manufacturing

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

IdéAl-prosjektet - videreføring

IdéAl-prosjektet skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge, delvis gjennom høsting fra Norlightprosjektene. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Alumarin - Utvikling av kostnadseffektive bruksbåter i aluminium

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

IdéAl- prosjektet

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Forum for maskineringsteknologi

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Forum for Produkt- og markedsutvikling

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 1996-2006

Location: Oslo