0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving the profitability of spring oilseed Brassica production - a key to improving quality and yield of cereal crops in Norway

Gode agronomiske tiltak er viktige for å gi en stabil og robust norsk kornproduksjon. Vekstskifte med oljevekster, som raps og rybs, er nettopp et slikt tiltak fordi det bidrar til å sanere kornsjukdommer og kan gi en positiv effekt på jordstruktur og næringsforsyning. Når det likevel har vært dy...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innenfor oppdrettsnæringen. I dette prosjektet skulle vi utvikle en fleksibel fiskevaksineplattform (TarGet) hvor vaksiner lett kunne skreddersys for ulike virussykdommer og fiskeslag. Vaksiner inneholder komponenter fra smittes...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Environmental friendly product for disinfection of soil infected by potato cystnematodes.

Potetål, som også er kjent som potetcystenematode, er et stort skadedyr både i Norge og store deler av resten av verden. Alle kjente kjemiske bekjempelsesmetoder er blitt forbudt grunnet høy giftighet eller andre ulemper. I dette prosjektet mener vi å ha funnet et miljøvennlig, naturproduktbasert...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Translational research on tertiary prevention in cancer patients

Tykktarmskreft (CRC) er den nest hyppigste årsaken til kreftdød. Samtidig overlever nå flere i befolkningen etter å ha hatt CRC. Mange kreftpasienter tyr til kosttilskudd med forventning om positive helseeffekter. I tilfellet med folattilskudd kan denne antagelsen være uheldig fordi høyt folatinn...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8996 Subsea detection of corrosion

Formålet med SEADEC (SubsEA DEtection of Corrosion) prosjektet er å utvikle et system for tilstandskontroll av undersjøiske rørledninger og marine stigerør. Systemet skal spesielt se på aldrende undersjøiske installasjoner og som har dermed er risikoutsatt for strukturelle feil. Prinsippet bak S...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Cultural encounters: Construing disability across disciplines and professional discourses in Norway

-

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Predicting the risk of rapid phase-transition events in LNG spills

I Predict-RPT har vi arbeidet mot en bedre forståelse av fenomenet rask faseovergang (engelsk: rapid phase transition, RPT). RPT er en risikofaktor med økende aktualitet ettersom transport og bruk av flytendegjort naturgass (engelsk: liquefied natural gas, LNG) øker i Norge, i Europa og på verden...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climatic changes in short duration extreme precipitation and rapid onset flooding - implications for design values

Prosjektets mål er en økt forståelse av ekstremer i korttidsnedbør, hvordan de påvirker raske men kortvarige intense flommer (som f.eks. styrtflom og urbanflom) og hvordan forandringer i klima kan forandre intensiteten og hyppigheten av denne type fenomener. Spesielt fokus er på utvikling av met...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks

SMART-RIG prosjektet utfører forskning på intelligente datasystemer og trådløs sensornettverkteknologi, som gir nye muligheter for bedre overvåking og vedlikehold av både produksjonsprosesser og maskiner på offshore oljeplattformer. Virkningen av dette prosjektet vil bli demonstrert i form av bed...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Agder

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Engineering efficient DNA ligases for improved Next-Generation-Sequencing

Målet med Lig-Eng prosjektet var å fremstille bedre DNA ligase enzymer for bruk i molekylærbiologi og DNA Next Generation sequencing (NGS). NGS gjør at forskere kan «lese» DNA-sekvenser på en rask og effektiv måte, og det har revolusjonert grunnleggende og medisinsk forskning. Før nye DNA-biter ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PUBL-Publisering/prosjektinform

Translation and publication

The project is about the completion of the translation as well as the publication of Ragnar Andersen's doctoral dissertation "Concordia Ecclesiae: An Inquiry into Tension and Coherence in Philipp Melanchthon's Theology and Efforts for Ecclesiastical Unity, Especially in 1527-1530?" which he defen...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

Dendritic cell immunotherapy for glioblastoma

Dette FORNY-prosjektet har som mål å demonstrere klinisk nytteverdi for en ny terapi for glioblastom. Glioblastom er den vanligste og dødeligste formen for hjernekreft, med en median overlevelse i underkant av 12 måneder. Forskere ved Oslo Universitetssykehus har utviklet en individualisert vaksi...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Metal hydrides for Li-ion battery anodes

Prosjektet LiMBAT har undersøkt hvordan metallhydrider kan brukes som negativ elektrode (anode) og faststoff-elektrolytt i Li-ion-batterier. I motsetning til dagens grafittelektroder, gjennomgår anoder basert på metallhydrider store kjemiske forandringer når batteriet brukes. Fordelen er en mye h...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Gasification and FT-Synthesis of Lignocellulosic Feedstocks

Målet med GAFT prosjektet er å finne de beste tekniske løsningene, samt legge til rette for en hurtig igangsetting av lokalt biodrivstoff produksjon i Norge. Utfordringen er å få til en prosess som er økonomisk mulig å implementere under Norske forhold som samtidig utnytter muligheten for integra...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

TRAnsition metal and LAnthanide based Luminescent Absorber Layers by Ald

Solceller er blitt en viktig del av fremtiden og viser eksponentiell vekst i bruk. Cellene er billige, robuste og krever lite vedlikehold. Kostnadene ved å installere solceller går i dag hovedsakelig til innpakking og montasje. En gevinst i effektivitet på selve cellen vil derfor fort blir manged...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bekjempelse av virus i mat

Tarmvirus som kan forurense bær kan være en årsak til sykdom hos mennesker. De aller fleste, kjente sykdomstilfellene skyldes norovirus og hepatitt A virus. Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om smitteveier og muligheter for kontroll av virus ved håndtering og produksjon av bær s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Better SNOW models for Natural hazards and HydropOWer applications

Snøforhold er en viktig faktor klimatisk, for dyr og planter og for samfunnet. I Norge faller en tredjedel av nedbøren som snø, og den er viktig av økonomiske årsaker (vannkraft), for samfunnets infrastruktur (transport, dimensjonering av bygninger, dammer broer, etc) og ikke minst for fritidsakt...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic Ocean ecosystems - Applied technology, Biological interactions and Consequences in an era of abrupt climate change

Arctic ABC følger opp nye oppdagelser fra polarnatten, og har som målsetning å bidra til utviklingen av nye autonome forskningsplatformer som skal fryses inn i drivisen i polhavet. Instrumenteringen på plattformene inkluderer akustikk og optiske instrumenter, i tillegg til standard oceanografiske...

Awarded: NOK 27.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimization of novel microbially produced compounds with anti-cancer activity

SINTEF har gjennom karakterisering av marine mikroorganismer identifisert en bakterie som produserer et stoff med svært god effekt mot dyrkede kreftcellelinjer. Resultater tyder på at stoffet kan ha en spesiell virkningsmekanisme, som gjør stoffet til en god kandidat å bruke sammen med andre type...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water treatment technology for microbial stabilization in landbased aquaculture systems

En typisk utfordring i landbasert oppdrett er redusert helse og fiskedød på grunn av ugunstige forhold og sykdomsutbrudd knyttet til opportunistiske bakterier. En populær tilnærming for å hindre dette er å prøve å redusere bakteriebelastningen i systemet gjennom desinfeksjon. Dette er imidlertid ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploring tree-derived hemicelluloses as a source for prebiotics

Den globale tre- og papir industrien møter store utfordringer gjennom sterkt redusert etterspørsel og stadig flere fabrikker lukker dørene for godt. Industrien anser utvikling av sammensatte bioraffineriløsninger for produksjon av nye (høyverdi) varestrømmer fra trebiomasse som et alternativ som ...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

JPIKLIMA-Connecting climate knowledge for Europe

JPI Climate workshop "Science communication and Integrated socio-economic policy and response analysis"

Within the intergovernmental initiative JPI Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) launched in 2011, fourteen European countries have now committed to coordinate their activities in the field of climate research by implementing a jointly developed Strategic Research Agenda. JPI Cli...

Awarded: NOK 99,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Prospective cohort study of residents near the Semipalatinsk nuclear test site - feasibility

-

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Tackling Malnutrition in Elderly

The growing number of elderly in Europe represents around 20% of the total population and it is expected to increase up to 29% by 2025. Aging is associated with changes in organ function, impaired ability to eat or reduced access to food which contributes to undernutrition in this population seg...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nose-to-brain delivery of orexin-A in the treatment of narcolepsy

In addition to the general consortium management work package, a total of three main work packages are foreseen: Development and testing of Orexin-A formulation approved for humans Orexin-A has been delivered to the nose in patients with narcolepsy. In these studies, a liquid formulation for n...

Awarded: NOK 85,502

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

European Floating offshore wind test sites

Expected impact: -Besides the joint calls for purchasings, the project should foster the networking, best practices and training needs that these research infraestructures require. -Strong collaboration between: o The different test site players (and sometimes competitors) should be encouraged th...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2015-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic Plus FaVOR-DeNonDe: Drying, Juices and Jams of Organic Fruit and Vegetables: what happens to Desired and Non-Desired compounds?

Prosjektet er eit samarbeid mellom 6 forskingsmiljø i Europa med interesse for økologisk dyrking, småskala produksjon og kva som skjer med både positive og mindre ynskjelege komponentar i produkta. Det er valt ut fem råvarer: paprika, tomat, jordbær, plommer og eple. Norge er med i arbeidet med...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

SPRAYICE-prosjektet er nå fullført. Isdannelse fra sjøsprut er en av de store utfordringene for offshore operasjoner grunnet økt sikkerhetsrisiko og operasjonelle utfordringer. For å redusere risiko trengs det bedre vitenskapelig kunnskap for å utvikle modeller som kan estimere effekten av økt is...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Large-scale piloting and market maturation of a fully automatic handling system of wireless autonomous sea nodes for seismic surveys

The overall vision of the DeepLoy project is to commercialise and bring to market our disruptive and fully automated system for cost-efficient ocean-bottom four-component dimensional time-laps [4D] data acquisition. The fully automatic DeepLoy-system will facilitate launch, recovery, wireless cha...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Mobile Zero Emission Energy Storage Prosjektetablering

Det er almen enighet blant forskningsinstitusjonene I Norge at det er viktig å få til en FME innen temaet transport, ettersom dette er en av de viktigste utslippskildene for CO2 I Norge. Det er noe mindre enighet om hvordan en slik FME bør avgrenses. SINTEF ønsker en svært bred FME med hele tra...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus