0 projects

ENERGIX-Stort program energi

New Machine Learning Algorithms for the Calculation of Water Values

I alle kraftmarkeder er den beste – eller optimale – bruken av de tilgjengelige generasjons- og lagringsressursene avgjørende for å oppnå de beste resultatene for både aktører i markedet og samfunnet som helhet. I hydrodominerte markeder, som det nordiske markedet, er denne optimaliseringen spesi...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Machine Learning Models for the Surveillance of Physical Power Markets

For at kraftmarkeder skal bli velfungerende og levere lovet samfunnsøkonomiske fordeler, må de (blant annet) være fri for manipulasjon fra markedsaktørene. Et marked som er utsatt for manipulasjon, spesielt hvis dette er utbredt, lider av redusert effektivitet, lavere offentlig tillit og til slut...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Machine learning prognosis for system imbalance volumes (IMPALA)

Elektrisk kraft er en ferskvare og må produseres i samme øyeblikk som den forbrukes. For at vi forbrukere til enhver tid skal ha en stabil tilførsel i stikkontaktene, må produksjon og forbruk balanseres med stor presisjon. I utgangspunktet er det markedsaktørene som gjør "grovjobben" gjennom kjøp...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A New Model For Power Markets Under Uncertainty

Til ethvert marked er det knyttet stor grad av usikkerhet til hvordan fremtiden vil se ut. Dette gjelder også for kraftmarkeder i Norden og ellers i verden. Usikkerheten er knyttet opp mot en rekke faktorer, blant annet etterspørselsnivå, brensels- og utslippskostnader, produksjonsteknologier og ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A NEW ANALYTIC APPROACH FOR THE GREEN CERTIFICATE MARKET

Det felles Svensk-Norske El-Sertifikatmarkedet trådte i kraft 1. Januar 2012. Dette markedet er Norge og Sveriges sentrale støttemekanisme for å nå de respektive fornybarmålene gitt av EU?s fornybarhetsdirektiv. Målet for markedet er at Norge og Sverige sammen skal øke produksjonen fra fornybar...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo