41,709 projects

PSYKISK-Psykisk helse

Ethnicity and mental health among youths: a longitudinal project

The research project will investigate social factors that may affect the development of mental health among youths from ethnic minority groups and from the majority population, with analyses distinguishing between the genders. Data will be collected in Dr ammen. Research indicates that perceived...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Anxiety disorders in children- association with neurodevelopmental delay/disorder and temperament/personality. A clinical case-control study

Anxiety disorders (AD's) in childhood are common and may cause great suffering.Childhood AD's may persist into adulthood and knowledge of important risk factors for development and maintenance of these disorders is essential.The development of AD's is due to a complex interaction between biologi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

The causes and implementation of resilience

R.BUP's tasks are research and education to promote mental health in children and adolescents, with catchment area Eastern and Southern Norway. Activities focusing on resiliemce and coping have run for years. Examples are studies as: exploration of stress and resilience processess; longitudinal ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Samhandling mellom foreldre og barn med adferdsvansker.

Prosjekt om standardiserte metoder for å studere familieinteraksjon. Foreldretreningsprogrammet PMT-O, et behandlingsprogram for familier hvor barn har store atferdsvansker, er under implementering i Norge. PMT-O skal evalueres vitenskapelig av Atferdssen teret ved Universitetet i Oslo. 100 famil...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Sosial angstlidelse og selektiv mutisme hos barn og unge - relasjon til utviklingsforstyrrelser, familiær angst og traumatisk stress.

Sosial angstlidelse (SAD) er en hyppig tilstand (5-15% hos unge), karakterisert ved en gjennomgripende og markert redsel i sosiale situasjoner. Selektiv mutisme (SM) er karakterisert ved persisterende taushet i visse situasjoner og forståes som et uttrykk for sterk grad av sosial angst. Antatt p...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Atferdsvansker og oppvekstkår - en longitudinell undersøkelse

Prosjektet fortsetter undersøkelsen av en norsk barnekohort. Det er tidligere samlet inn opplysninger om problematferd og sosiale risiko- og beskyttelsesforhold fra nær 900 familier da barna var halvannet år, to og et halvt år og fire til fem år. I tilleg g til ytterligere utnyttelse av det eksis...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo