0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From the Radical to the Norm: The Construction of Normalcy Through Aesthetics in Far-Right Culture

Mye forskning er blitt viet spørsmålet om hvorfor folk støtter og til slutt blir medlemmer av høyreekstreme bevegelser. Folk tiltrekkes av mange grunner: en av de viktigste er en tiltrekning til subkulturen rundt den høyreekstreme bevegelsen, snarere enn ideologiene i seg selv. Dette betyr at fol...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SHIFTING BOUNDARIES: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway

Forskningsprosjektet SHIFTING BOUNDARIES. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway tok sikte på å etablere ny empirisk, metodologisk og teoretisk innsikt i ulike manifestasjoner og effekter av antijødiske holdninger i Norge i dag. Prosjektet tok utgangspunk...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway

Jøder i dagens Norge er ikke en synlig minoritet. Hverken hudfarge, språk, kleskoder, eller sosioøkonomisk status skiller dem ut. I tillegg er de få i antall, rundt 1500. Som minoritetsgruppe har de likevel mange kategoriale betegnelser, som religiøs -, nasjonal, - kulturell, - og etnisk minorite...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

Studiet av norske demokratiske institusjoners møte med nazismen har produsert et svært mangfoldig bilde, og viser at utviklingen i hver enkelt institusjon hadde sin egen dynamikk bestemt av nazifiseringstrykkets styrke og karakter, personsammensetningen, evnen til kollektiv organisering og muligh...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940

"Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940" er et tverrfaglig prosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med historiske og kulturvitenskapelig e fagmiljøer i Norge, og dreier seg om hv...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo