0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Overvåkning av smelteovners indre liv

SAL samarbeider i dag tett med Elkem, og er i dialog og Eramet om mulig samarbeid der målet er å (1) Optimere drift ved hjelp av tilstandsovervåking av produksjon (2) Redusere svinn og utslipp ved mer optimal drift (3) Bedre levetiden til dyrt utstyr ved hjelp av tilstandsovervåking SALs progra...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nye markeder for automatisert tilstandsbasert vedlikehold

SAL har inngått et samarbeid med Karsten Moholt AS (KM) for utvikling av et automatisk system for tilstandsbasert vedlikehold av roterende maskineri innen offshore og marin næring. Dette medfører at vi får validert kvaliteten på vår egenutviklede analysemotor og kommersialisert den gjennom kunden...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Awarded: NOK 45,819

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Signals2Solutions Phase 1

The overall aim of this innovation project is to perform a Market and Economic Feasibility Study for commercialising our market disruptive Signals2Solutions (S2S) software platform for cost-effective Predictive Maintenance (PM) analysis targeting the global offshore and civil aviation industries....

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Signal Analysis Lab As

Signal Analysis Lab AS er et firma som spesialiserer seg på å analysere data. Vi ønsker å bruker IKT-forskerpool til å tolke resultatene av analyse av måledata fra mekaniske system.

Awarded: NOK 68,749

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Signals2Solutions

Signal Analysis Lab (SAL) har utviklet en plattform for dekomponering og analyse av komplekse og sammensatte data. Metoden er egnet til å behandle data fra sensorer tilknyttet blant annet roterende maskiner. Eksempler på mulige anvendelser kan være tilstandsbasert vedlikeholdsovervåkning (CBM) av...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Agder