0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Simula UiB 2021

Hovedmålet med prosjektet er å søke økonomisk støtte til åpen publisering ved Simula UiB AS. Delmålet er å innhente informasjon om Simula UiBs open access-publikasjoner i 2021.

Awarded: NOK 3,000

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Extension of Quantum safe cryptography for the Internet of Things

Prøv å finne heltallsfaktorene til tallet 9991. Du vil kanskje ha problemer med å gjøre dette uten en datamaskin, men du kan enkelt finne ut, kanskje uten kalkulator, at 97*103= 9991. Selvfølgelig kan klassiske datamaskiner spise dette lille problemet til frokost, men ikke hvis produktet har hund...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-støtte til søknad til ERC Consolidator grant 2022.

Formålet med PES-søknaden er å utarbeide en konkurransedyktig søknad til ERC Consolidator grant. I perioden fram til søknadsfristen jobber søkeren jevnlig sammen med et konsulentfirma for å få en godt gjennomarbeidet søknad.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-søknad til prosjektet "A Quantum-Resistant Society (AQuReS)".

Formålet med PES-søknaden er å utarbeide en konkurransedyktig søknad til Horizon Europe, sammen med de andre partnerne i prosjektet. I perioden før søknadsfristen til EU-prosjektet er det regelmessige møter mellom partnerne, som i tiden mellom hvert møte jobber med utforming av søknaden.

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til Horizon 2020

Simula UiB AS er et non-profit selskap som eies 51% av Simula Research Laboratory, og 49% av Universitetet i Bergen. Formålet med PES-søknaden er å utarbeide konkurransedyktige søknader til H2020, og dermed bidra til å oppfylle selskapets formål: Å drive forskning på utvalgte områder innen info...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum safe cryptography for the Internet of Things

Tingenes Internett (IoT) er en realitet. IoT knytter sammen ikke bare tradisjonelle datamaskiner, men også alle slags andre enheter som vi bruker i dagliglivet: Biler, dørlåser, medisinsk utstyr til privat og institusjonell bruk, vaskemaskiner, kjøleskap og lysbrytere er vanlige eksempler. Gjenno...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til Horizon 2020

Forskningssenteret for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet AS (Simula@UiB) er et non-profit selskap som eies 51% av Simula Research Laboratory, og 49% av Universitetet i Bergen. Vi sendte våre to første søknader til Horizon 2020 i 2017, og ønsker å satse ytterligere på søknader i 2018. Form...

Awarded: NOK 92,333

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til Horizon 2020

Forskningssenteret for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet AS (Simula@UiB) er et non-profit selskap hvor det forskes på datasikkerhet, kryptografi og informasjonsteori. Selskapet eies 51% av Simula Research Laboratory, og 49% av Universitetet i Bergen. Simula@UiB er således å anse som et dat...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

SIMULA-UIB-Simula@UiB - Informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

Simula@UiB

Simula@UiB is a research centre owned by Simula Research Laboratory (SRL) and the University of Bergen (UiB). The goal of Simula@UiB is to increase the security expertise in Norway through research and education. The centre is financed by the Norwegian Ministry of Transport and Communications, SR...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland