0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tidligsingaler i prosjekter

Har du noen gang ønsket å kunne spå? Det å kunne se inn i fremtiden er trolig den beste egenskapen en prosjektleder kan ha. Et hvert prosjekt hadde vært en lek om man kunne forutsi enhver situasjon, dog kanskje litt kjedelig. Et prosjekt er i stadig forandring, en avgjørelse kan den ene dagen v...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Elementbaserte innervegger i massivtre for fleksibel ettermontering og gjenbruk i bygg

I Regjeringskvartalet og mange andre bygg i dag er det strukturelle bæresystemet basert på henholdsvis betong og/eller i en kombinasjon med stål. Fokuset mot bygg i massivtre er stort, men fokuset er mindre på å se på hvilke kombinasjoner som kan finnes. Det ofte er stor frustrasjon knyttet til g...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Modulbaserte innervegger med integrert akustisk demping, utelukkende bestående av trebaserte materialer

I prosjektet Nytt Regjeringskvartal er det for å oppfylle brukers skiftende behov nødvendig å rekonfigurere planløsningene jevnlige. Innervegger har her sin signifikante del av dette omfanget, hvor disse er tenkt å kunne flyttes raskt og fri for nye bygningsmessige tiltak. Modulvegger er her den ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt gru...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Digital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg med bruk av norsk trevirke.

Vi mener at det digitale er en av de viktigste plattformene for vekst i treindustrien. Bruk av 3D modeller i produksjon kan generere økte muligheter for industriell og unik produksjon. Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50% de neste ti årene. For å nå klimamålene vil det fremover...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Cost reduction in public construction projects in Norway

Offentlige byggeprosjekter, slik som universiteter, museer, fengsel eller sykehus, bidrar til verdiskaping i samfunnet, men har også en høy kostnad. At samfunnets økonomiske midler er begrensede, gjør det nødvendig å tilstrebe en best mulig utnyttelse av offentlige midler. Men ikke alle prosjekte...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Black shale improved and sustainable solutions for building, construction and real estate sectors

Black shale is a black carbon and sulphur shale material, deposited about 500 million years ago. Black shale, as used in the proposal, includes both alum shale and clay shale containing carbon. The black shales contain quartz, illite, feldspars, carbonate s and pyrite minerals -uranium, radon, si...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo