0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

DASGEO: Artificial Intelligence investigation of Geo-mass movements using Distributed Acoustic Sensing

In a recent study, researchers from NORSAR and ITES - University of Strasbourg worked on how to use machine learning to deal with big data coming from DAS-based geological monitoring. This study was led by joint master’s student M. Donnadille was focusing on the use of machine learning to learn h...

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2024-2025

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

The TURNkey platform: an earthquake risk-informed system for preparedness and disaster management

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Airborne Inversion of Rayleigh waves

Å forstå den indre strukturen til planeten Venus er avgjørende for å bestemme dens opphav og evolusjon, samt hvorfor forholdene er ulike de vi har på jorden. De seismiske bølgene som skapes av hendelser på jorden, slik som jordskjelv, og som registreres av seismometre på bakken, benyttes til å...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved NORSAR.

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse. Vi er spesialister på seismologi og seismisk overvåkning. NORSARs kjernekompetanse er seismologi og anvendt geofysikk. Vi gjennomfører forsknings- og rådgivningsprosjekter knyttet til disse fagområdene over hele verden. I for...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2023-2024

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: "ren energi for alle", "innovasjon og infrastruktur", "bærekraftige byer og samfunn", "stoppe klimaendringene" og "fred og rettferdighet". Gjennom forskningsrådets koordinering...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Akershus

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NORSAR

...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NORSAR

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2023-2030

Location: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Coordinating efforts to establish distributed acoustic sensing for cryoseismological research in Svalbard

Cryoseismology is devoted to studying ground shaking occurring due to glacial and permafrost related processes. It intends to characterize mechanisms and temporal variations taking place in the shallow subsurface that is heavily affected by increasing temperatures, especially in the Arctic. SIOS ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ENSURE: Effective monitoring of long-term site stability for transparent carbon capture and storage hazard assessment

Å kunne lagre CO2 i geologiske formasjoner er nødvendig dersom målet om klimanøytralitet skal nås innen 2050. For å sikre at CO2-en holder seg i reservoaret er det nødvendig å overvåke aktiviteten. I tillegg må overvåkningen kunne identifisere en potensiell propagasjon av CO2 i lageret i uønskede...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Assimilating infrasound data for multi-decade constraints on middle atmosphere wind and temperature

In a recent study, NORSAR researchers worked with University of Reading colleagues on what became the first paper demonstrating that middle atmospheric winds estimated from infrasound data can be assimilated into atmospheric models. This groundbreaking study was published after peer-review, with ...

Awarded: NOK 83,660

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Adapting new concepts towards a multi-hazards platform for Oslo

Prosjektets hovedmål er å utvide bruken av resultatene fra TURNkey, et EU-prosjekt ledet av NORSAR i perioden 2019-2022. En ny generasjon Decision Support Systems (DSS) relatert til jordskjelv fare og risiko ble utviklet i TURNkey prosjektet. I dette prosjektet undersøker vi hvordan metodene kan ...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Stratospheric diagnostics using infrasound and atmospheric model data for risk mitigation to energy related businesses

Endringer av vind og temperaturer i stratosfæren, (et atmosfærisk lag på ca. 15-50 km over jordoverflaten, opptil fem ganger så høyt som et kommersielt fly i luften), kan sterkt påvirke ukentlige eller månedlige temperatur på bakken. Endringer i den stratosfæriske polarvinden som kalles «Sudden S...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2021-2022

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: ren energi til alle, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn, stoppe klimaendringene, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Gjenn...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer det felles behovet for to avdelinger i Oslo kommune (Direktoratet for beredskapsplanlegging og Vann- og avløpsetaten) for å vurdere naturlige (f.eks. jordskjelv, skred) og menneskeskapte hendelser (f.eks. eksplosjoner, ulykker) i et bymiljø. Vi utplasserte seismiske ...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSAR i Horisont 2020 - Rammebevilgning PES2020

NORSAR is planning to participate in four different Calls for Proposals in the last year of Horizon 2020: - Call name: Fast Track to Innovation (FTI) Project related to the implementation of a market-ready solution for liquefaction hazard and risk assessment. - Call name: Integrating and openi...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Travel to Horizon 2020 Environment & Resources Information days in Brussels

The Horizon 2020 Environment & Resources Information days about the Work Programme Societal Challenge 5 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials" will be held on 16-17 September 2019 in Brussels (Belgium). This is an event, organised by EASME (Executive Agency for Small...

Awarded: NOK 6,389

Project Period: 2019-2020

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2018

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen 2016 ble arrange...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Middle Atmosphere Dynamics: Exploiting Infrasound Using a Multidisciplinary Approach at High Latitudes

Været vi opplever bestemmes i stor grad av prosesser i den nedre atmosfæren - troposfæren. Observasjoner og modeller brukes til å produsere numeriske værvarsler. Men, den nedre atmosfæren påvirkes også av dynamikken i den midtre atmosfæren: stratosfæren (15-50 km høyde) og mesosfæren (50-90 km). ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Towards improving the resilience of urban societies against seismic threats through multi-sensor-based Early Warning information systems

Over the past few decades, scientists have striven to make progress in terms of operational earthquake forecasting (OEF) and the development of instrument-based earthquake early warning (EEW) systems, both of which aim to reduce seismic risk and thereby minimize human casualties and economic loss...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Decision Support System Platform for Risk Assessment and Emergency Response Management based on an Integrated, Visually Enhanced Big Data-

Currently, there are still limitations to the near real-time collection, exchange, analysis and interpretation of both static and dynamic datasets (either directly from in-situ sensors/continuous monitoring systems) of the various emergency response management stakeholders, especially for use in ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NORSAR

...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Proactive Risk-Based Disaster Resilience Assessment and Improvement Decision Support Framework.

In the last decade, natural disasters have severely affected not only populations worldwide but also have had severe adverse effects on the economy. A large part of Europe is at risk of such natural disasters, with extreme geological and hydro meteorological hazards (e.g. earthquakes and floods r...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2017

Location: Akershus

INDNOR-India-programmet

Delineation of the target fault-zone for Koyna scientific deep drilling by accurate location of microearthquakes

Jordskjelvaktivitet forårsaket av fylling av vannreservoarer er en respons fra reservoaret på første oppfylling samt på vannstandsendringer. Koyna området i det vestlige India er et av verdens mest kjente steder for reservoar-relatert seismisitet. Jordskjelvene begynte kort tid etter fyllingen av...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-time Reservoir Monitoring Integrated with Stress Field Modelling to Allow for Early Detection of Deformations and Leakages

For å redusere miljøbelastningen fra norsk petroleumsvirksomhet, blir produsert vann ofte reinjisert i dedikerte formasjoner eller gjenbrukt til å øke oljeutvinningen. Slike injeksjonsprosedyrer med dårlig trykkstyring øker risikoen for oppsprekking av de forseglende formasjonene over reservoaret...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSAR

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ARISE2: fordypet og fokusert designstudie basert på resultater fra "Atmospheric dynamics Research Infrastructure in Europe" (ARISE), FP7

Norske aktører vil spille en viktig rolle i ARISE2 ettersom våre måleinstrumenter gjør det mulig å studere atmosfæredynamikk i nordområdene. NORSAR har nylig etablert en infralydstasjon, IS37, ved Bardufoss som sammen med klustret av atmosfæremåleinstru menter ved Andøya Space center (tidligere...

Awarded: NOK 77,934

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020-MASC-ITN-ETN ParEssi: Partnership for Enhanced Subsurface Structural Interpretation.

ParESSI is an interdisciplinary network integrating young scientists (Early Stage Researchers) from different disciplines with the ultimate scientific goal to establish a system-wide understanding of subsurface imaging of faults and fractures within a var iety of geological, energy and exploratio...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Seismological research related to geophysical processes in the European Arctic

De siste årene har det blitt vist en økt interesse for mulighetene for gass- og oljeutvinning i Barentshavet og hele det europeiske arktiske området. På samme tid har seismiske undersøkelser vist at denne regionen har et potensial for større jordskjelv. Dagens overvåking av det europeiske Arktis ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Assessment and mitigation of Earthquake Hazard in Sahary area, South Egypt - Abdelnasser Mohamed - Egypt

Since the applicant has already a PhD in seismology the proposed visit to Norway has a fourfold expected outcome: 1) The visit is planned with a lot of work in four intimately connected areas: Hazard, soil amplification, vulnerability and mitigation. The background of the applicant together with...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2013-2014

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Investigation of induced seismicity and aseismic deformation in response to CO2 injection and related pressure changes

-

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Akershus