0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering Horizon Europe - Mapro2

I prosjektutviklingen har Triad AS i samarbeid med NORCE etablert et konsept som passer utlysningen og hentet inn partnere til prosjektet. Prosjektet har videre fokus på fordeling av arbeid mellom partnerne, utarbeiding av WP struktur og søknadsskriving. Aktivitetene for Triad AS kan oppsummeres ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Market adapted forecast tools for power production and operational excellence

Prosjektet videreutvikler vindflyt og turbulensmodeller for samkjøring med måledata med sikte på å redusere prossesseringstid uten å redusere data nøyaktighet. På denne måten kan modellene benyttes for kort-tids produskjons prediksjon og samtidig fungere som datagivere til operative verktøy for o...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Modular Wind (working title)

MOWI will reduce the LCOE for floating wind to 50 EURO per MWh by 2030. This is done by scaling up the design of a semi submersible platform with integrated wave power take off to 12 GW capacity and above. Capital expenditure will be reduced by standardization and by using modular design and con...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wave parameter prediction from model interfaced radar

Prosjektet skal utvikle og kvalitetssikre en skalerbar forretningsmodell for leveranse av kalibrerte bølgevarsler for alle maritime applikasjoner. Det teknologiske fundamentet for forretningsmodellen er en teknologi (utviklet i Eurostars prosjektet MORA) hvor lokale radar målinger, sammen med reg...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11576 Model interfaced radar for improved operation and control

Prosjektet har gjennomført en verifikasjonstudie av et system for sanntidsmålinger og prediksjon av havbølger. Gjennom å ta i bruk modeller for havbunnens innvirkning på bølgeflaten har prosjektet utviklet databehandlingsmetoder som benytter seg av lokale egenskaper både i prosesseringen av sens...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wind Europe Partnersøk

Triad utvikler en teknologi hvor fjernmåling (ved bruk av radar) sammen med software/modeller brukers for å predikere bølgekrefter både stokastisk (bølgespektra) og deskriptivt (bølgetopp prediksjon). Et ferdigutviklet produkt rundt dette temaet vil kunne brukes til last prediksjon for (flytende...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multitask Offshore RAdar

MORA prosjektet sikter på å prototype og validere (eksperimentelt) en teknologi hvor fjernmåling (ved bruk av radar) sammen med software/modeller brukers for å predikere bølgekrefter både stokastisk (bølgespektra) og deskriptivt (bølgetopp prediksjon). Et ferdigutviklet produkt rundt dette temae...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Integrated programmable advanced wake-up receivers for energy-efficient wireless sensor networks

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electroacustic Logger

Forprosjektet skal videreutvikle og modne en ide om bruk av elektroakustiske spredeprosesser som verktøy for forbedret brønnkarakterisering, og da særskilt med hensyn til metning av gass, type gass og utbredelsen av denne. Elektroakustiske spredeprosesser inntreffer der akustiske bølgeforplantni...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Active&Passive Ship NETwork radar

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Maritime Millimeter Wave Sensor Network

...

Awarded: NOK 39,812

Project Period: 2010-2010

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Radar and Optical integrated sensor for space based Orbital debris Observation

...

Awarded: NOK 18,719

Project Period: 2009-2010

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Enabling Design Technologies for mm-Wave System-in-Package

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2009-2009

Location: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Reliable application specific detection of road users with vehicle on-board sensors (ADOSE) Triad AS 194166 hprosj 194172 PES 184022/i00

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Rogaland

EU7RP-EUs 7. rammeprogram

Reliable application specific detection of road users with vehicle on-board sensors (ADOSE)

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR Multiple use millimeterwave radar sensors for distributed remote sensing

...

Awarded: NOK 69,625

Project Period: 2008-2009

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

RELIABLE APPLICATION SPECIFIC DETECTION OF ROAD USERS WITH VEHICLE ON-BOARD SENSORS

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2008

Location: Rogaland