0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Analysis pipeline for sea ice reconstructions using ancient environmental DNA

Current models of past sea ice reconstruction in the Arctic rely on a combination of microfossils and chemical bio-markers in sediments in order to extrapolate past sea ice extent. In order to address some of the weaknesses inherent in these traditional sea ice proxies, the recently funded KLIMAF...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate forestry under extreme climate - developing plant physiological parameters under extreme drought for climate model application

Enhanced CO2 sequestration by terrestrial ecosystems is of growing interest as a mitigation option for international climate policy (IPCC 2014). Sequestration of carbon in forest biomass (so-called 'climate forestry') appears to be an attractive option, as it has technological as well as cost adv...

Awarded: NOK 94,763

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2015

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsmål...

Awarded: NOK 68,000

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for 2017 Uni Research AS

Se vedlegg "Prosjektbeskrivelse" til søknaden.

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Developing ancient DNA as a proxy for tracing past sea ice variability and harmful algal bloom dynamics

Sea ice extent and the frequency of harmful algal blooms, which may even become more toxic, will be affected by the ongoing gradual increase of the global temperature. Reduced sea ice as well as more frequent toxic blooms will have an impact on local communities, ecosystem services as well as in...

Awarded: NOK 46,975

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Uni Klima, NORCE

...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

I 2015 satte vi rekord i antall mottatte artikler etter forfatterinitiativ. Vi ligger godt an til at denne positive utviklingen fortsetter i 2016. I tillegg til at forfatter-initierte artikler økte betydelig bestilte temaredaksjonene artikler til to temanumre om henholdsvis sosialt arbeid (gjest...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upstream bias correction and hybrid downscaling of GCM data for climate projections in Norway

Realistic climate modelling and projections are essential in informing decision making and research agendas. However, today's global climate models (GCMs) are typically run on resolutions as low as 100km x 100km, far from sufficient to resolve local-scale features in complex terrain such as in we...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Collaborative Earth System Model development and intercomparison on permafrost processes (CoMIP)

The ESM representation of permafrost processes has limited representation of permafrost thaw related processes, which hamper accurate projections of global carbon cycling and climate feedback cycles within the current and future climate system. The land surface model of the NorESM, CLM, has been...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Utenlandsopphold (3mnd) for Silje Mæland hos professor Daniella Mazza Monash University og dr. Bianca Brijnath Curtin University

Formålet med utenlandsoppholdet er å tilbringe tid i et forskningsmiljø som holder høyt akademisk nivå. Silje Mæland er forsker II ved Uni Research Helse, Stress, helse og rehabilitering forsker allmennlegers og andre aktørers innvirkning på sykefravær og uføretrygd. Professor Mazza og dr. Brijna...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recycling Aquaculture Waste (RAW)

På bakgrunn av eksisterende kunnskap har vi vurdert den såkalte «hval-pumpen» som modell for gjenbruk av avfall fra lakseoppdrett. Nyere forskning viser at avføring fra hval og andre sjøpattedyr i havoverflaten gir et viktig påfyll av næringsstoffer som forbrukes under den fotosyntetiske oppbloms...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Empirical investigation of the effects of carbon pricing on emissions under cap-and-trade and taxation systems

De fleste eksperter er enige om at å sette en prislapp på utslipp er viktig for å takle menneskeskapte klimaendringer. En prismekanisme kan være en direkte skatt på utslipp, eller bestå av utslippstillatelser som selskaper kan kjøpe av staten eller i et marked. De to kan også kombineres. Den vik...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2015

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsmål...

Awarded: NOK 83,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation, August 2016

De nordiske Klimatilpasningskonferansene har vært en arena for å formidle og diskutere kunnskap fra disse nasjonale og fellesnordiske prosjektene med vekt på interaksjon mellom forskningen og de som skal bruke og nyttiggjøre seg forskning, både i næringsliv og lokal og nasjonal forvaltning. Bjerk...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

«Smart omsorg»: Innovasjon med forskermedvirkning

Bergen kommune har utviklet Smart omsorg - program for modernisering av helse- og omsorgstjenester for å møte utfordringer knyttet til aldring og ressursbruk i helse- og omsorgssektoren. Programmet er innovativt både med hensyn til a) nye, konkrete tiltak og b) helhetsperspektivet som anlegges på...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Towards the first year-round continuous measurement of soil respiration at tundra warming experiment sites in Svalbard

In 2015, RIS ID 10116 entitled "Effects of summer and winter warming on CO2 efflux in high Arctic tundra" was awarded to establish in situ observations of CO2 efflux at one of the ITEX sites in Svalbard. This award created collaborations across three institutions in the topics of ongoing ITEX con...

Awarded: NOK 23,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Inter-comparison of NorESM and NEMO in idealized and coupled simulations

Climate modeling is the only tool to forecast future climate change. However, there is always significant spread and biases between different climate models with respect to various measures such as Atlantic meridional overturning strength, sea surface temperature. These differences are most of th...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Uni CIPR, NORCE

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norge - Nord Amerika samarbeid innen akvakultur biologi

Prosjektet vil initiere, bygge og styrke langsiktig samarbeid og samhandling med ledende nord-amerikanske forskningsmiljøer som arbeider innen biologiske felt som er direkte relevante for å bygge kunnskap og dermed bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk. Vi søker å oppnå dette gjennom gjensi...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

2nd Vertical Geology Conference - VGC2016

Geospatial data obtained from laser scanners, photogrammetry, satellite imagery and GPS are having a massive impact on our understanding of the earth's surface topography and ongoing processes. High resolution imagery and 3D models, captured from the ground, from unmanned aerial vehicles (drones)...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Uni Research

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for 2016 for Uni Research AS

Se vedlegg "PES2020vedlegg2016_Uni Research" til søknaden.

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er nå inne i sin 18. årgang og kan se tilbake på en jevn, flerfaglig produksjon av vitenskapelige artikler og kommentarartikler fra nordisk velferdsforskning. I tillegg presenteres aktuelle bøker av forskere fra de nordiske landene (primært). I tidsskriftet ble d...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Travel grant for to enhance knowledge base and internationalisation of the TRACKS project

In this particular piece of research, we plan to use the Weather Research and Forecast model (WRF) model to investigate how thermally driven gravity waves influence early summer convection over the north-eastern part of Bangladesh. We hypothesize that when the sun sets and the Himalayan foothills...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Connecting Ecosystem and Earth system Models (CeeMod): Predicting climate change feedbacks Norway's alpine carbon pools

The CeeMod project is a carbon modeling project developed in response to the Climate Program (Klimaforsk) Personal Overseas Research Grants, Personal Visiting Researcher Grants and Support for Events grant program. This proposal promotes the scientific and strategic objectives of the Climate Prog...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving representation of the permafrost and terrestrial processes within the Norwegian Earth System Model

The NorESM is the main national facility for global climate studies and is one of the global model systems contributing to the IPCC assessments of future climate. The Community Land Model (CLM) is the terrestrial component of the Norwegian Earth System Model (NorESM). In June of 2015, the Nationa...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME: Enabling CCUS in Norway

The proposed project will establish a new FME to enable the full potential of carbon storage and utilization on the Norwegian continental shelf. We seek financial support to facilitate preparation of the final application for submission in November 2015. The core research topics of the planned ce...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2014

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsm...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forprosjekt "Inkluderingskultur i arbeidslivet"

Arbeidsdeltakelse blant unge med mentale lidelser som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser er et aktuelt tema som har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men som forskningsfelt finnes det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Kunnskap om inkluderingskulturen i norsk arbeidsliv, og hvordan...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Effects of summer and winter warming on CO2 efflux in high Arctic tundra, RiS ID 10116

The main goal of this project is to understand ecosystem C balance with summer and winter warming in Arctic tundra ecosystem by observations of ecosystem CO2 fluxes. I will collaborate with ongoing ITEX projects along with the developer of new soil efflux techniques to conduct continuous observat...

Awarded: NOK 40,022

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland