0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracking cancer growth by intelligent displacement biomaps

Hjernekreft er en av de dødeligste kreftformene som finnes, og målet for dagens behandling er kun å begrense tumorvekst. Selv etter flere tiår med forskning har overlevelsen for denne pasientgruppen nesten ikke forbedret seg. En grunn til dette paradokset er at diagnostikken og den tilhørende beh...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Målrettet hjernetrening – et trygt system for trening av deler av hjernen hemmet i psykiske lidelser; revolusjonerende ny pasientbehandling

Hovedmål til forprosjektet: å legge grunnlaget for et hovedprosjekt kalt «Målrettet hjernetrening». Regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan har som et viktig mål å bedre kvalitet og pasientsikkerheten med nye tekniske løsninger. Dette prosjektet svarer også til viktige behov i Regjeringens Na...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Veien til presisjonsmedisin i Norge - BigMedseminar 2020

Konferansen arrangeres i regi av BigMed-prosjektet, som ligger under IKT PLUSS-programmet, og tar for seg veien til gode IKT-løsninger for presisjonsmedisin. Seminaret bruker erfaringer fra BigMed som et startpunkt for å peke ut nye temaer og veien videre. Arrangementet etterfølger seminaret i ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

Målet med WINNOW-prosjektet (Wireless in-body sensor and actuator networks) var å utvikle en trådløs kommunikasjonsteknologi med ultralav effekt blant flere trådløse implantater. En av de viktigste bruksområdene for dette er å utvikle en multi-nodal ledningsfri pacemaker. Multi-nodal pacing kan u...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Enhanced Ultra Wideband Antennas and Propagation for In-Body-to-On-Body Wireless Communications

Recent advances in wireless radio technology have enabled the development of medical sensors capable of operating inside the human body such as the wireless capsule endoscope (WCE). Our research on implantable ultra wideband (UWB) communications has predi cted the feasibility of establishing high...

Awarded: NOK 29,307

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Reimagining the Operating Room - DP091

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bodynets 2012 international conference

The Seventh International Conference on Body Area Networks (BodyNets 2012) will be held in Oslo, Norway in September, 2012. The Conference continues its tradition of being the premier forum for presentation of results on cutting-edge research in BodyNets . While the mission of the conference is ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Integrated Intra-operative Imaging Operating System, Toppfinansiering av Marie Curie-prosjekt Abukakr E-Tahir El Dirdin

Hovedmålet med prosjektet som beskrevet i Prosjektbeskrivelsen og Annex I vedlagt, og gjelder Toppfinansiering av Marie Curie-prosjektet IIIOS for stipendiaten (ESR - Early Stage Researcher), Abubakr E-Tahir El-Dirdiri.

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Integrated Intra-operative Imaging Operating System, Toppfinansiering av Marie Curie-prosjekt Rahuk Kumar

Hovedmålet med prosjektet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen og Annex I vedlagt, og gjelder Toppfinansiering av Marie Curie-prosjektet IIIOS for stipendiaten (ESR - Early Stage Researcher), Rahul Kumar.

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en n...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY

The project will develop ultra wideband (UWB) technology for improved wireless health technology, for both improved network communication and improved and possibly novel medical applications. Three major research directions are pursued, namely short range sensing and imaging, improved sensitivit...

Awarded: NOK 28.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo og 2 andre

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yosry, Mohammad egyptisk spes 2008

...

Awarded: NOK 38,100

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Embedded sensing platform for medical

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Invivo ultrasonic transponder system for biomedical applications

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

STRATEGIES FOR SEAMLESS DEPLOYMENT OF MOBILE PATIENT MONITORING SYSTEMS

Wireless biosensor networks are likely to enable new applications in medicine and health care. The wireless technology can be used to eliminate the use of cables. This means the technology will be helpful for patients to have enhanced mobility, a key fact or for speedy recovery after major surgic...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo og 2 andre

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Delibegovic-Dedic, S. B&H SOE04/05-10

...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Kordic, O B&H SOE04/05-12 Red fra 2 til 1 m Benytter 2. m i des 05

...

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Talic, E B&H SOE04/05-15

...

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo