0 projects

ENERGIX-Stort program energi

H2Si - Silicon Production from Quartz and Hydrogen

Silisium er en viktig innsatsfaktor i omstillingen til et bærekraftig samfunn som et sentralt element i aluminiumslegeringer, silikoner, elektronikk og i produksjon av fornybar energi i solceller, vindturbiner og batterier. Silisium produseres ved å reagere kvarts med karbonmaterialer som kull, ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Integrasjon av IR kamerateknologi, modellbasert styringsfilosofi og termodynamisk modellering for produksjon av bærekraftige ferrolegeringer

Elkem jobber med å digitalisere produksjonen av Ferrosilisium (FeSi). Strategien er å kombinere nye måleteknikker, som for eksempel infrarød kamerateknologi, med avanserte datamodeller som mottar prosessdata i sanntid. Disse datamodellene vil kontinuerlige beregne status på prosessen og deretter ...

Awarded: NOK 88,749

Project Period: 2021-2021

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av sil...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Redusert energiforbruk i silisiumproduksjon ved hjelp av styring basert på maskinlæring og digital tvilling

«Smart Furnace» prosjektet ønsker å benytte kunstig intelligens i styring av framstilling av silisium. Silisium framstilles ved kjemiske reaksjoner mellom kvarts og karbon ved temperaturer over 2000C. Produksjonen skjer i elektriske smelteovner hvor karbonelektroder leder elektrisk strøm inn i...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Lignin4Si – Lignin residue for Si production

Prosjektet Lignin4Si skal utvikle ny teknologi for kostnadseffektiv produksjon av avansert etanol biodrivstoff til veitransport og fornybart reduksjonsmateriale til produksjon av Si/FeSi legeringer basert på trevirke. Prosjekt-partneren St1 har signert en intensjonsavtale med Treklyngen og Viken ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RemovAl

OBJECTIVES FOR PILOT SCALE DEMONSTRATIONS I. Demonstrate the use of processed Bauxite Residue (BR) production as of green Soil Stabilizer for civil works applications though the stabilization of BR with other industrial by products. At least 800 t of BR are processed and used by ACCIONA as a raw...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

SiNoCO2 - Silicon production with no CO2 emissions

Prosjektnavnet SiNoCO2 forteller egentlig målet med prosjektet. Vi skal forske på metoder for å produsere silisiumlegeringet UTEN direkte CO2 utslipp fra smelteovnene som produserer silisium. Veldig enkelt sagt betyr dette at vi skal «lukke silisiumovnen». Vi vil da få en avgass fra ovnene som i...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

"SiAM" - Silicon based intermetallics for Additive Manufacturing

Nye teknologiske gjennombrudd øker behovet for nye materialer med forbedrede egenskaper. Silisider, silisiumbaserte materialer, med god korrosjons- og høytemperaturbestandighet kan være løsningen for et bredt spekter av anvendelser innen fornybar energi, innen transport og innen medisin. Siliside...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

PyrOpt - Pyrolysis of wood optimized for production of energy and tailor-made biochar for silicon production

Biokarbon benyttes som reduksjonsmiddel i produksjonen av silisium sammen med fossile karbonkilder. I form av trekull er det begrenset hvor stor andelen kan være. Dette bestemmes i stor grad av egenskapene til trekull. De viktigste begrensningene ligger i den lave mekaniske styrken, høy andel av ...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Thermoelectric Silicides

Mer enn 60% av energien som produseres i verden i dag, forsvinner ut til omgivelsene som spillvarme. En mulig teknologi for å utnytte noe av denne spillvarmen er termoelektriske generatorer (TEG). Et TEG-system har ingen bevegelige deler, er vedlikeholdsfritt og kan, på grunn av dets modulære opp...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

FeSi process - Process phenomena in furnaces producing ferrosilicon alloys.

Elkem Foundry Products er en ledende leverandør av metallbehandlingsløsninger til støpejern industri. De er også leverandør av spesial ferrosilisium (FeSi) til stålindustrien. Dette spesialstålet brukes bla til å produsere biler, rør og andre tekniske løsninger. Produksjonsprosessen av disse Fe...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Si quality and milling technology parameters effect on resulting Si powder properties, for various applications with focus on Li-ion battery

Kontinuerlig teknologisk utvikling finner sted og nye applikasjoner med potensiale for bruk av silisium og silisiumbaserte materialer genereres. Blant forskere verden over er det kjent at dersom silisium brukes i Li-ion batteri vil dette øke batteriets energilagringskapasitet betraktelig. Termoel...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High-temp Quartz - Characterizing quartz properties predicting high temperature performance in production of ferrosilicon and silicon alloys

Kvarts (SiO2) er kilden for silisium i produksjonen av silisiumlegeringer. Silisiumlegeringer produseres i elektriske ovner ved svært høye temperaturer, mer enn 2000 C. High-temp Quartz prosjektet vil i perioden 2016-2020 undersøke oppførselen til kvarts, ved slike høye temperaturer. High-temp...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SPIRE-02 Plant wide monitoring

Prosjektet ønskjer å søkje midler til støtte for etablering av prosjekt innanfor Call H2020-SPIRE-2016, Topic SPIRE-02-2016: Plant-wide monitoring and control of data-intensive processes. Elkem har blitt invitert med som industrielt case som representant for metallurgisk industri i eit konsortium...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Industrial scale silicon-carbon composites adapted to battery grade anode material

Energilagring er en flaskehals ved utvikling av nye energiformer som solcelleenergi og vindkraft. Det samme gjelder utviklingen av elektriske kjøretøy. Elektrokjemiske systemer som Li-ion batterier er en av de mest etablerte og effektive energilagringsløsninger på markedet i dag. Ytelsen på disse...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EU Rare Earth recycling

Prosjektet «EU RARE EARTH METAL RECYCLING» har som hovedmål å utvikle prosesser for gjenvinning av sjeldne jordarter (RE: Rare Earth). Sjeldne jordarter inngår i en rekke avanserte og høyteknologiske applikasjoner, og er svært ettertraktet som råvare. Sjeldne jordarter forekommer og utvinnes ...

Awarded: NOK 76,628

Project Period: 2014-2015

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EU 0 WASTE

Prosjektet «EU 0 WASTE» (Zero Waste) skal utvikle en eller flere teknologier for å behandle biprodukter, side- og avfallsstrømmer fra landbasert prosess-industri innen metallfremstilling. Målet er at behandlingen skal resultere i nye produkter for salg, samt at behovet for deponi av avfall skal ...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av avansert produksjonsteknologi for produksjon av magnesium i Europa

Det globale markedet for magnesium er dominert av Kina siden midten av 1990 tallet. Teknologien i Kina er hovedsakelig basert på Pidgeon prosessen som er karakterisert ved arbeidsintensiv operasjoner og svært lave hensyn til miljø. Fremtidige endringer i Kinas holdninger til blant annet miljø,...

Awarded: NOK 56,102

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Silicon Production with use of Natural Gas

Silisium fremstilles i smelteovner ved hjelp av kvarts (SiO2) som silisiumkilde og forskjellige karbonmaterialer som kull, trekull og flis, som reduksjonsmateriale. Vanligvis kan 80 % av silisiuminnholdet i kvartsen utvinnes som tappet silisium fra ovnen (Si utbytte), mens 20 % tapes som SiO2-røy...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Enhanced energy production in solar panels made from Elkem Solar Silicon®

Resultater på modulnivå fra en teststasjon i Hyderabad, India har indikert bedre effekt av moduler med ESS feedstock sammenliknet med konvensjonell polysilisium. Studier på cellenivå har vist at dette stemmer bra overens med en bedre temperaturkoeffisient for celler basert på ESS, eller sagt på e...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Gaseous Refining Process for the Solar Grade Silicon Feedstock

Elkem og SINTEF har i et samarbeidsprosjekt undersøkt en metode for fjerning av bor fra flytende silisium. Bruken av silisium for solcelle-applikasjoner er stadig økende, med fokus på lav produksjonskost, høy kvalitet og lavt karbonavtrykk. I dette prosjektet har en studert bruk av en reaktiv gas...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder

ENERGIX-Stort program energi

CONtrol of the STRUCTure for high purity and energy effective solar grade silicon feedstock production

Elkem Solar is developing Solar Grade Silicon (SoG-Si) Feedstock based on a proprietary metallurgical refining process. Solar grade feedstock has been gaining market acceptance as the quality requirement are better known and its application during ingot c asting has shown that similar solar cell ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Agder