0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Early intervention in long-term care: new model for tailored initial efforts and allocating of services (EARLY INTERVENTION)

OM INNGANGSPORTEN TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I KOMMUNENE OG TILDELING AV TJENESTER Økende antall eldre og yngre med bistandsbehov skaper et press på de kommunale omsorgstjenestene. I gjennomsnitt bruker kommunene 1/3 del av sine årsbudsjetter på hjemmetjenester og sykehjem. Søknadene komme...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART)

Sammenlignet med andre land, bruker den norske velferdsstaten relativt store ressurser på flyktninger og innvandrere som nettopp har kommet til landet. Likevel står langt flere folk med innvandrerbakgrunn utenfor jobbmarkedet enn i befolkningen ellers. Dette gjelder især for kvinner og flyktninge...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

From Knowledge to Action (K2A): Developing interventions to improve older adult care transitions between nursing homes and emergency wards

Hovedmålet i dette prosjektet er forbedret praksis knyttet til pasientoverføringer mellom sykehjem og legevakt/akuttmottak, med fokus på 1. hvilke overføringer kan unngås, og hvordan, og, 2. når overføringer ikke kan eller bør unngås, hvordan kan disse bli best mulig for pasientene. Innleggelser ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hyperbar oksygenering i rehabilitering etter hjerneslag

I dette prosjektet ynskjer vi å bygge eit nytt og innovativt rehabiliteringstilbod for personar med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag. Det lever rundt 45000 personar i Norge med kroniske funksjonstap som følge av hjerneslag. Funksjontapa kan vere kognitive, motoriske, psykologiske eller ein...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sårbehandling i Uganda. Oppbygging av en sårpoliklinikk ved Kisubi hospital i Uganda

Ved HVL har vi utviklet et hjelpemiddel for sårbehandling bestående av sinksulfat (4 mg/ml) og eddik 2%. Dette ble utviklet og testet ved laboratoriet på ingeniørutdanningen i Haugesund. Siden er det klinisk testet ved et sykehus i Danmark og et i Norge. Til sammen er middelet testet på ca. 80 pa...

Awarded: NOK 36,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert, praktisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den ...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

COSTINF-COST Infrastruktur

CA17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Det er målet for COST Action "EVBRES" å etablere et internasjonalt Europeisk basert nettverk med henblikk på å skape oppmerksomhet mot anvendelsen av systematiske kunnskapsoppsummeringer når nye studier planlegges og nye resultater plasseres i kontekst av eksisterende kunnskap. Så langt er 36 Eu...

Awarded: NOK 91,312

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

An International Network in Evidence-Based Research

Vi har tatt initiativ til å danne et internasjonalt nettverk som sammen skal utvikle metoder, prosesser og verktøy for å redusere unyttig forskning og øke bruken av systematiske oversikter som basis for ny forskning. Nettverket består av internasjonale nøkkelpersoner som igjennom mange år har arg...

Awarded: NOK 83,000

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care

Med en stadig økende andel eldre i befolkningen og en økt diabetesprevalens er det en utfordring å sikre høy kvalitet i diabetesbehandlingen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektets overordnede mål var å bidra til bedre kvalitet i tjenestene gjennom kompetanseutvikling, og en bedre...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Vestland