0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Kontrollsystemløsninger for BOP, med elektro-mekanisk aktuering av konnektorer og barriere elementer

Formål; Bore og undervanns industrien står overfor utfordringer som strengere sikkerhetskrav, nullutslipps-filosofi, krav til bedre kontroll og overvåkning av barrierefunksjoner, større vanndyp, eskalerende nedetids-kostnader ved feil på undervannsutstyr, ultra dypt vann, samt flere høytrykk og...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Wired Pipe adaption for DrillTronics to take full advantage of wired pipe data to provide precise estimations even for highly complex wells.

DrillTronics (DT) er et datamaskinsystem som tar sikte på å automatisere styresystemet for boring, for å forbedre effektiviteten og redusere risikoen for uønskede hendelser. Systemets filosofi er å kombinere sanntidsmålinger fra boreoperasjonen med matematiske modeller for å beregne fysiske grens...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny gruspakkemetode

Forprosjektet skal hjelpe oss til å få definert oppgavene i prosjektet for å få til en JIP med en eller flere operatører. The upside potentiale with developing these particles for gravel packing is as follows: 1) The gravel pack today is done during drilling/completion of the well. Now instead t...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt på sanntids-estimering av pore- og oppsprekningstrykk under boring

Trykkstyrt boring er en teknologi som muliggjør å trykksette borehullet under boring, og dermed oppnå fundamentalt bedret styring av trykket nede i brønnen. En forutsetning for sikker trykkstyring er imidlertid kjennskap til pore- og oppsprekningstrykket i brønnen til enhvert tid under boreoperas...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

System Integration Pilot and Qualification of New Subsea Products

Prosjektet har kvalifisert integrasjon av en rekke ny-utviklinger for Subsea Boosting, inkludert en ny flerfasepumpe med høy dP-kapasitet drevet av en nyutviklet 6MW subsea motor. Begge har ny-utviklede proximity prober integrert for avansert tilstandsovervåking. Prosjektet integrerte i tillegg e...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt for utbedring av Plug & Abandomnent med letter fartøy

Det er omtrent 2000 - 2500 subsea brønner på norsk sokkel, alle disse må plugges og forlates i en tilstrekkelig og forsvarlig tilstand. En slik operasjon kan ta 20 til 60 dager, med en rigg til 5MNOK dagen. Det er mulig å flytte noen av disse funksjonene for å plugge brønner fra rigg til lettere ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated/compact offshore drilling waste management technology;Maximize operational efficiency & safety and minimize environmental impacts

Treatment and final disposal of oil-based-mud cuttings on the NCS are today largely handled through transport to land and treatment ("skip-and-ship"). Disadvantages stem from a high cost of logistics, CO2 emissions, crane lifts/HSE dangers, potential for close-to-shore discharges - while the main...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av demo2000 søknad "IWW pilotering for bore og brønn operasjoner på Norsk sokkel og spesielt Barentshavet"

...

Awarded: NOK 47,474

Project Period: 2015-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

ESCYMO - Enhancing Snow Competency of Models and Operators

De forventede klimaendringene vil påvirke omfanget og varigheten av det årlige snødekket. For snø-dominerte regioner, særlig i Norge, vil dette få betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser, for eksempel for infrastruktur, energiforsyning og turisme. ESCYMO er et kompetanseprosjekt innen snøhydr...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Monitoring of Suspended Wells

Statoil, Shell and PSA launched in Feb. 2015 an initiative to promote industry co-operation for qualification and testing of improved Plugging & Abandonment (P&A) solutions. The challenge is based on a multitude of wells to be P&A'd over the next 3-5 years, in addition to the already 282 temporar...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ultrasonic monitoring of flow in cement behind steel casing - WellFlow

The Macondo accident in the Gulf of Mexico in 2010 was a result of defective cement in the well and is considered the largest accidental marine oil spill in the history of the petroleum industry. This has renewed the interest of oil and oil service companies in improving well integrity monitori...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

forprosjekt for å legge grunnlag for hovedprosjekt: ny wireline enhet

Det er et stort behov for å redusere kostnader knyttet til brønnintervensjon i Nordsjøen, en av våre kunder har kommet til Stimline som leverandør av slikt utstyr med en utfordring om å redusere innkjøpskost med hele 50% for en komplett wireline enhet. Dette utstyrets design og utforming er i sto...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Joint Industry Project for Improved MEG Regeneration Systems

En av de største utfordringene for flerfase gassrørledninger er risikoen for dannelse av gasshydrater, som kan plugge rørledningen og dermed stoppe gassproduksjonen. Hydratdannelse elimineres ved å injisere Mono Ethylene Glycol (MEG) i rørledningen. På grunn av de store volumene MEG som kreves og...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Pre-Project: North-Seeking MEMS Gyrocompass for Downhole and Subsea

This a pre-project to prepare a main application for research and development on the world's first compact, low cost, north-seeking gyrocompass based on advances in MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) technology and advanced sensor fusion algorithms. Applications such as autonomous underwater...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av konsortium for hovedprosjekt Fullskala-testing av ny teknologi for tilstandsovervåkning av subsea rørledninger

For en ny metode for måling av innvendig korrosjon i rørledninger skal det utarbeides presentasjons materiell for å selge inn prosjektet hos oljeselskap. Det vil bli fokus på måling av lokalkorrosjon som metoden har spesielle forutsetninger for og som antas har størst relevans. Skisser av design...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Center for Offshore Mechatronics

I Senter for Offshore Mekatronikk jobbet fem akademiske partnere og åtte industrielle partnere sammen om kunnskapsutvikling for robuste og kostnadseffektive operasjoner offshore. Akademiske partnere: Universitetet i Agder, NORCE Research, NTNU, Aalborg Universitet, RWTH Achen. Industrielle Par...

Awarded: NOK 96.2 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Development of sea ice monitoring and forecasting system to support safe operations and navigation in Arctic Seas

Sentinel-1A og 1B satellittene fra Copernicus programmet er nå den viktigste leverandøren av SAR data både globalt og for de nordlige havområdene, som er hovedområdet for prosjektet. SAR dataene er fritt tilgjengelig og lastes ned fra ESA og det nasjonale Sentinel datasenteret som drives av Meteo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks

SMART-RIG prosjektet utfører forskning på intelligente datasystemer og trådløs sensornettverkteknologi, som gir nye muligheter for bedre overvåking og vedlikehold av både produksjonsprosesser og maskiner på offshore oljeplattformer. Virkningen av dette prosjektet vil bli demonstrert i form av bed...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

SPRAYICE-prosjektet er nå fullført. Isdannelse fra sjøsprut er en av de store utfordringene for offshore operasjoner grunnet økt sikkerhetsrisiko og operasjonelle utfordringer. For å redusere risiko trengs det bedre vitenskapelig kunnskap for å utvikle modeller som kan estimere effekten av økt is...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Affordable Composites in the oil and gas industry

Affordable Composites-prosjektet hjelper olje- og gassindustrien med å takle dagens økonomiske situasjon. Komponenter og prosesser må bli billigere for å være konkurransedyktige med dagens oljepriser. Komposittmaterialer har overlegen korrosjonsmotstand, er lette, lett formbare og har høy styrke ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualify, Verify and Demonstrate Robust Synthetic Mooring Lines with Calorfloat Cut-Resistant Jacket (CALORMOOR)

Forankring og fortøyning er like viktig for flytende installasjoner offshore som for fritidsbåter og handelsfartøyer og er regnet for å være sikkerhetskritiske komponenter. Bruk av tau/trosser til forankringsliner er veldig attraktivt da dette både gir stor fleksibilitet med tanke på oppankringsd...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Durable advanced Concrete Solutions (DaCS) - Design and construction for coastal and arctic regions

Betongkonstruksjoner eksponert for ekstreme klimatiske forhold har tre hovedutfordringer: -Hensyn til miljø i produksjon og bygging, samt i konstruksjonens levetid -Et mer utfordrende ytre miljø og lasteksponering -Potensielle effekter ved at byggeaktiviteter utføres i mer krevende områder ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

POLARPROG-Polarforskningsprogram

A renewed tectonostratigraphic framework of the Southwestern Basement Province of Svalbard

The project "A renewed tectonostratigraphic framework of the Southwestern Basement Province of Svalbard" is a joint geological research project being conducted by the Norwegian Polar Institute (NPI; Tromsø) and the Russian Polar Marine Geological Expedition (PMGRE; St. Petersburg). These institut...

Awarded: NOK 81,528

Project Period: 2015-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cementing Irregular Wellbore Geometries

Boring etter olje består av å bore en brønn for å nå underjordisk olje- / gassreservoar. Fjellformasjonen nær brønnveggen reagerer på trykkendringer som følge av boring. Slike trykkendringer kan forårsake hullkollaps, formasjonsoppsprekking og uønsket væsketap. Stålrør kjent som foringsrør sement...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Fault geometric and seismic attributes

Prosjektet Fault Geometric and Seismic Attributes sluttet i februar 2018. Vi har oppnådd alle milepæler i prosjektet og er stolt av gode resultater. Uten støtte fra Petromaks2 og NORUSS programmer ved forskningsrådet kunne vi ikke fullføre dette vellykkede prosjektet. Prosjektet er et interdisip...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Mechanisms for Russian-Norwegian Cross-border Petroleum Cooperation in the Arctic

Både Norge og Russland har til hensikt å utvikle petroleumsforekomster i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Det er ganske sannsynlig at noen forekomster krysser grenselinjen som ble etablert med delelinjeavtalen i 2010. Delelinjeavtalen tar hensyn til denne muligheten og den fastsett...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next generation flow assurance models for wells and risers in LedaFlow

Industrien opererer i dag med ganske forenklede modeller av hva som er observert i felter når det gjelder vertikale rør. Manglende forståelse gjør at design av brønn og stigerør ikke alltid er optimale. Dette kan medføre høye operasjonelle utfordringer, høye kostnader og innebærer en potensiell...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for kommersialisering av ny hydraulisk nedihulls oljebrønnpumpe

Formålet med prosjektet er å skaffe partnere til et felles JIP med det mål å kommersialisere en ny hydraulisk oljebrønnpumpe til bruk på norsk sokkel. Forprosjektet vil da dreie seg om å skaffe interessenter, definere et JIP samt utforme en DEMO2000 søknad

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Instrumented Subsea Choke Valve - Pilot

Dette prosjektet involverer testing av en ny type reguleringsenhet for å kunne kontrollere væske eller gasstrømning. Ventilen er karakterisert ved en robust design, og vil kunne gi dynamisk og nøyaktig regulering av strømning fra olje eller gass produserende brønner.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations (MOSIDEO)

Havis gir store utfordringer med hensyn på planlegging, utvikling og produksjon i islagte farvann og Arktis. Å utvikle nye teknologiske løsninger for bærekraftige offshore operasjoner stiller store krav til bedre forståelse av samspillet mellom olje og havis, transportprosesser og deteksjon av ol...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Nordland - Nordlánnda