0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Use of deep learning and Big Data in the Norwegian Breast Cancer Screening Program

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i verden. Selv om enkelte risikofaktorer for sykdommen er kjent, er sykdommen vanskelig å forebygge. Tidlig oppdagelse gjennom screening er derfor ansett som et effektivt verktøy for å redusere dødelighet av sykdommen. En standard ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Human papillomavirus Vaccination as Platform for Adolescent Sexual and Reproductive Healthcare Delivery in Zambia

We aim to develop a research protocol to test and evaluate different interventions, which should improve sexual and reproductive health among adolescents in Zambia. In order to implement a sustainable and scalable public health policy, with highest possible impact on adolescent health provided at...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BIOBANK-Humane biobanker og helsedata

Genome-wide miRNA profiling in prediagnostic samples from Janus Serum Bank for early diagnosis, improved therapy & surveillance of cancer

Omlag 30 000 nordmenn får kreft hvert år, og kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i landet. Tykk- og endetarmskreft er blant de oftest forekommende kreftformer både hos menn og kvinner. Norge har høyest forekomst i Norden, noe vi ikke vet årsaken til. Forekomsten av lungekreft har økt jevnt de...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo