0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinsons disease

Parkinsons sykdom rammer over 1,2 millioner mennesker i Europa og er den nevrologiske lidelsen som i fremtiden forventes å øke mest i utbredelse. Opp mot 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom utvikler demens, som i stor grad påvirker pasientens livskvalitet, pårørendebelastning og helsekostnade...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse

Universitetet i Stavanger hadde ved prosjektstart 45.2 prosent kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 prosent kvinnelige professorer. Dette vil universitetet endre på nå. Gjennom «Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse» startet universitetet en langsiktig satsing med fokus på bevisstg...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine-institution (seven countries)-multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2013-2014

Location: Viken

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

A longitudinal study of MRI and neuropsychological measures in patients with multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is a chronic demyelinating disease of the central nervous system. Demyelinisation and neuronal degeneration results in focal loss of function. Sensory and motor deficiencies are central, but around half of the patients have got psy chiatric and neuropsychological symptoms....

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Rogaland