660 projects

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Cost of life-history adaptations: Multiple-trait consequences of fisheries-induced evolution

Det finnes ikke noe slikt som en gratis lunsj. Dette gjelder også organismer som tilpasser seg til nye utfordringer i sitt miljø. I praksis betyr dette at hvis organismer blir mer "perfeksjonert" på en måte, blir de litt mindre perfeksjonert på andre måter. I vilt-levende populasjoner er det ofte...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Understanding development of mental health problems in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

På tross av at psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til sykefravær og uførhet i Norge, er vår forståelse av hvordan psykiske helseproblemer oppstår og utvikler seg fremdeles svært mangelfull. Hovedformålet med dette prosjektet er derfor å benytte store datakilder og avanserte analyse...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

How to build a glass house: Revealing fundamental components of diatom cell wall biomineralization

Biomineralisering er levende organismers dannelse av komplekse uorganiske strukturer, og er en vidt utbredt prosess i naturen. En av de mest spektakulære eksemplene på biomineralisering finner man hos kiselalger, som er en gruppe av encellete alger med stor økologisk betydning. Celleveggen til ki...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Oikos 2018

I februar 2018 ble den Nordiske Oikos konferansen avholdt i Trondheim, Norge, og bestod av hovedkonferansen som varte i tre dager og flere tematiske symposier i forkant. Den Nordiske Oikos foreningens oppdrag er "å støtte vitenskapelig forskning i økologi og relaterte fagområder og å stimulere ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sugar Crush: Metabolism-Induced Sinusoidal Endothelial Cell Defenestration as Critical Determinant of Fatty Liver Disease Progression

Opphopning av unormalt mye fettvev i leveren, som ikke skyldes alkohol-forbruk, kalles "ikke-alkoholisk fettleversykdom" (på engelsk Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD). Tilstanden, som kan gi progressiv leversykdom, kreft, og leversvikt, rammer 1 av 3 personer på verdensbasis. NAFLD er de...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Phenotypic diversification in denitrification: mechanisms, prevalence and implications

Mikrober hersker over planeten vår og de koloniserer alle tenkelige habitater. Deres allestedsnærværelse skyldes deres imponerende utvalg av livsstiler og deres store antall gjør dem til viktige drivere for jordens biogeokjemiske sykluser, for eksempel karbon- og nitrogen-syklusen. Hvis et stoff ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Molecular and evolutionary characterization of short-patch double illegitimate recombination, a recently discovered mutation mechanism

En av definisjonene på "liv" er at levende vesener kan reprodusere seg. Ved for eksempel celledeling, er det en celle som deler seg opp til to datterceller. Før delingen omdannes genomet (DNA-et) til to identiske kopier. DNA-duplisering er vanligvis veldig pålitelig, men innimellom oppstår det av...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

SPATIAL DIFFERENTIATION OF A BIRD METAPOPULATION: QUANTIFYING ECO-EVOLUTIONARY DYNAMICS IN SPACE

I 2020 publiserte vi et av de viktigste bidragene fra dette prosjektet: en genenerell teori for evolusjon av karakterer i et varierende miljø. Dette teoretiske grunnlaget gir oss muligheter til å beregne hvor raskt endringen i en karakter vil skje som en respons til variasjoner i miljøet, som f...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Mountain Pasture Conference 2018

Målet med The Mountain Pasture Conference 2018 prosjektet var at anordne en internasjonal konferanse på Lofoten 2018 før at presentere kritiske utfordringer med fjell beite og styrke perspektiver for integrert og bærekraftig forvaltning av fjellregioner. Totalt deltok 42 forskere og praktisk...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Epitranscriptomic regulation of meiosis and the preimplantation embryo

Dynamiske modifikasjoner i DNA og protein er helt nødvendige for å regulere balansen i kroppen vår. Det er nettopp identifisert en modifikasjon som er dynamisk i mRNA. Foreløpige resultater indikerer at denne modifikasjonen, 6-methyladenine (m6A) kan være avgjørende for utvikling av nerveceller o...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Antibody glycosylation and bone loss in cancer

Myelomatose er en kreftform som skyldes opphopning av maligne plasmaceller i beinmargen. Plasmaceller er antistoffproduserende celler, og et av de viktigste diagnostiske kriteriene for myelomatose er funn av monoklonale antistoffer, såkalt ?M-komponent?, i blodet til pasientene. Et annet særtrekk...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Decoding the phagocytic signaling network in antibacterial defense

Vi har oppdaget en ny og viktig funksjon av SLAMF1, som er et ko-stimulatorisk molekyl som setter i gang intracellulære signalmekansismer i flere typer av immunceller. Våre funne viser at SLAMF1 er nødvendig for at immunsensoren Toll-like receptor 4 skal starte produksjon av interferon beta (...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Community dynamics in a rapidly warming high Arctic: trophic synchrony in time and space

Hovedmålet med INSYNC er å forbedre vår forståelse for hvordan økologiske klimaeffekter påvirker samfunndynamikk gjennom trofiske interaksjoner og de forskjellige artenes bestandssvingninger. Dette gjør vi ved å studere livet på tundraen på Svalbard, hvor klimaendringene skjer raskest. Vi vil opp...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

How fast does the speciation clock tick in selfing versus outcrossing lineages?

Arten er den mest grunnleggende enheten i naturen, men vi vet fremdeles lite om hvor lang tid det tar å danne nye arter og hva som påvirker dette (tikkingen av artsdannelses-klokken). Vi har nylig påvist at nye arter kan dannes forbløffende raskt hos selv-pollinerende arktiske planter. Dette er v...

Awarded: NOK 17.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Novel aspects of an old problem. The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS)

Hver time i døgnet skjer to nye underarmsbrudd og ett nytt hoftebrudd i Norge. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Risiko for hoftebrudd har gått ned de siste tiårene. Likevel vil trolig antall hoftebrudd stige i årene som kommer på...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Role of scavenger endothelial cells in elimination of virus

Vi utsettes kontinuerlig for kontakt med mange ulike typer virus, hvorav noen trenger gjennom de naturlige forsvarsverkene og kommer over i blodet. De fleste virustyper som vi får kontakt med, gir ikke infeksjoner, men må likevel fjernes effektivt fra blod. Mye av virusopptaket skjer i lever. Vi ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Intergenerational Transmission of Internalizing and Externalizing Psychopathological Spectra: A Genome-Wide Complex Trait Study

Psykiske lidelser påvirker 10-20 % av barn og unge over hele verden, og er en av de viktigste årsakene til uførhet hos voksne. Vanlige psykiske lidelser (CMD) hos både barn (f.eks angstlidelser, depresjon, atferdsforstyrrelser og ADHD) og voksne (f.eks angstlidelser, depresjon, rusmiddelmisbruk, ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging

De fleste mennesker vil oppleve at hukommelsen blir dårligere etterhvert som man blir eldre. Dette er spesielt tilfelle for en spesiell form for hukommelse, ofte referert til som episodisk hukommelse. Episodiske minner er vanligvis personlige minner, minner der vi selv er en del av minnet. Tre pr...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

FORCE - Functional imaging Of vascular Restrictions in CancEr

En stor utfordring ved dagens kreftbehandling er at vi ikke vet hvilke pasienter som vil ha nytte av en bestemt behandlingsform. Selv om mange pasienter responderer, vil det tilsvarende være en gruppe som kun opplever uønskede bivirkninger. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at pasienter...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Impacts of tropical agriculture on biodiversity across spatial scales

Omgjøringen av naturlige habitater til landbruksområder er en viktig faktor i den globale biomangfoldskrisen, og det biologiske mangfoldet vil i stadig større grad bli avhengig av de som utvikler landbrukspolitikken. Å forstå innvirkningene av landbruk på biomangfold og hvordan man best kan håndt...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evolution of umami taste receptor (T1R1-T1R3) system in vertebrates and its role in gut-brain axis communication

Evnen til å smake umami og søtt avhenger av kjemiske reseptorer som er følsomme for smaksmolekylene, de såkalte smakreseptor type 1 (T1R). Hos pattedyr stimuleres umami-smakreseptoren (T1R1-T1R3) av aminosyrer, mens smakreseptoren for søtstoff (T1R2-T1R3) aktiveres av karbohydrater og kunstige sø...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Microbial contributions to the Atlantic salmon (Salmo salar) skin mucosal barrier

Fisk lever tett på bakterier; i sjøvann er det rundt én million av dem per milliliter. Fisken skiller ut et slim (mucus) som dekker skinnet, og dette slimlaget danner sammen med skinnet en barriere som beskytter fisken mot bakterier og andre stoffer i vannet. Men i slimlaget finnes det imidlertid...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Unravelling the secrets of oxidative biomass decomposition

Enzymatisk depolymerisering av robuste polysakkarider som kitin og cellulose er viktig i det globale karbonkretsløpet og av stor vitenskapelig og kommersiell interesse. Bedre forståelse av naturens verktøy for å bryte ned cellulose og kitin, slik som vi finner i plantecellevegger, trevirke, insek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Norwegian Burden of Disease Study 2017-2019: regional and socioeconomic patterns in Norway and Nordic comparison studies

Sykdomsbyrdeprosjektet ved Folkehelseinstituttet er nå etablert som et Senter for sykdomsbyrde. Prosjektet vil bygge på og samarbeide med det globale sykdomsbyrdeprosjektet (Global Burden of Disease (GBD) study). Sykdomsbyrde måles som tapte leveår og ikke-dødelig helsetap. Summen av disse to mål...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring N-terminal acetyltransferases with functional genomics

Proteiner er arbeidshestene i cellene våre og kommer i mange forskjellige former og fasonger. Felles for dem alle er at de over tid utsettes for en rekke ulike kjemiske reaksjoner. En av de mest vanlige reaksjonene er påkobling av en liten kjemisk gruppe kalt acetyl til starten av proteinet. Pros...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Beyond the synapse: The role of extrasynaptic receptors in a retinal microcircuit

Vår evne til å se lar oss navigere og lære om miljøet vårt, samt møte våre venner og unngå våre fiender. Synssansen starter i netthinnen, et papirtynt nettverk av nerveceller og forbindelser mellom dem lokalisert bakerst i øynene våre. Netthinnen er egentlig en slags utvekst eller utposning fra h...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Roles of compromised mitophagy in Alzheimers disease

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste demens over hele verden. Pasienter med AD har lav livskvalitet. I Norge er det forventet at det er rundt 80 000 til 120 000 individer med AD. Det er ikke noe medisin tilgjengelig for å hemme progresjonen eller for å kurere sykdommen. Dette prosjektet har...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Chromatin loops and functions (ImageCRISPR)

Alle celler i eit individ har same arvematerial. Ulike genprogram er forskjellig fra celletype til celletype. Gener sin aktivitet er styrt av kor tilgjengelig dei er i cellekjernen. Genomet er pakka rundt protein i cellekjernen og aktive gener er i meir opne regioner medan gener som er skrudd av ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Catching the Past: Discovering the legacy of historic Atlantic cod exploitation using ancient DNA

Mennesker har brukt naturressursene i havet i tusenvis av år. Særlig torsk (Gadus morhua) har spilt en viktig økonomisk og kulturell rolle for lokalsamfunn rundt Nord-Atlanteren. I det forrige århundre har den industrielle utnyttelsen av torsk blitt knyttet til populasjonskollaps og fenotypiske e...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Drivers of evolutionary change: understanding stasis and non-stasis through integration of micro- and macroevolution

Mikroevolusjon, endringer i den genetiske sammensetningen av populasjoner, kan over tid føre til dannelsen av nye arter, makroevolusjon. Gjennom «Den moderne syntesen» på 1930- og 40-tallet ble Darwins teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg kombinert med Mendels arvelover. Det ble vist hvorda...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo