0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for etablering av konsortium for hovedprosjekt Fullskala-testing av ny teknologi for tilstandsovervåkning av brønnhode rør

Det skal utarbeides skisser for å presentere / formidle mulige design konsept for anvendelse av FEMM måle system for overvåkning av tilstanden i casing-rør i brønnhodet. Dette materialet skal være basis for diskusjon om mulige tekniske utfordringer og des ign løsninger for slik anvendelse og for ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integrert multimedial løsning for dokumentasjon, opplæring og kvalitetssikring på sykehus.

Den årlige erstatningen for pasientskader i Norge nærmer seg 1 milliard kr. I følge Norsk Pasientskadeerstatning skyldes ca 80% svikt som kunne ha vært avverget. Vi antar at man finner tilsvarende forhold i mange land. Potensialet er derfor stort om vi ka n dokumentere at våre løsninger bidrar ti...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Non-Literal communication and the role of shared knowledge: From cognitive theory to real-world applications and back again

Much of language is used non-literally and its interpretation involves metaphor and metonymy. The comprehension of non-literal language requires a considerable amount of shared knowledge on the part of the interlocutors and many theories of metaphor and m etonymy are based on studies where this s...

Awarded: NOK 24,923

Project Period: 2014-2014

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate

The main aims of the conference are to: - Contribute to an understanding of climate change and its predicted impact on agriculture and forestry - increase our understanding of adaptive genetic diversity and adaptation assess how genetic resources for foo d and agriculture are affected by the cha...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Advancing gamification technologies: Paths to an integrative framework with tool support for creating digital games in non-leisure contexts

The aim of current project is to develop consortium and proposal for Horizon 2020 LEIT-ICT-21 call Advanced digital gaming/gamification technologies. The summary proposed project is given below: This project aims to develop new methodologies and tools t o produce and apply digital games and gam...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nanocrystals for remediation of flame retardants from airport sites

Nanomaterials are applied in a range of technologies, encompassing nanoelectronics, data-storage, energy sciences and other avenues including nanobiology and nanomedicine. The proposal NANOCRYST encompasses the development of nanomaterials for the environ mental remediation of flame retardants fo...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Risk factors and mechanisms for Parkinsons disease: from environment to brain

See attachment

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonal forskningskonferanse; Arctic Frontiers 2014 med fokus på "Humans in the Arctic"

Arctic Frontiers 2014 sin forskningsdel arrangeres 22.-24. januar 2014. Forskningsdelen er delt i en human del og en shippingdel. Vi søker om støtte knyttet til den humane delen av konferansen som AMAP er medarrangør av. Den human delen kan sammenfattes på engelsk slik: The environment of th...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Next generation collaborative e-commerce fulfilment network

Europeisk transport er preget av at ressursene ikke er godt nok utnyttet. Det sies at hver 5. kjøretøy ikke har last og at gjennomsnittlig fyllingsgrad på resten ikke er stort mer enn 50%. Kommisjonen etterlyser løsninger der det kan bli mer samarbeid og større synergier innen transport og logis...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Piloting of CoilCam System

Vision Io AS har siden etableringen i 2008 utviklet seg til å bli en ledende leverandør av innovativ kamerateknologi til offshoreindustrien i Norge. Selskapet har blant annet utviklet IP-intensive løsninger som FlexCam og ReadyCam. Videre forsker og utvik ler selskaper nye konseptet som inkludere...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Erasmus semester at the University of Oslo

While having the possibility to spend my exchange semester in Norway I will participate in subjects which will complete my emphasis in internet, telecommunications and media law as well as studying subjects regarding the european union with particular emp hasis on the relationship to Norway. As i...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Medical device software development for online automated cancer DNA biomarkers screening directly on the patients by FEW-FTIR spectroscopy

Development of FEW-FTIR (fiber optic evanescent wave Fourier transform infrared)spectroscopy as a medical device is essential for achieving the outcome of the project, so as a software development for FEW-FTIR spectroscopy as a medical device. For that, R & D is required together with certificat...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ventilation age and remineralisation rates in polar and sub-polar regions as an indicator for climate change

I de Nordiske hav viser middelverdier av vannmassealdrer for 1990-tall og 2000-tall en tydelig økt ventilasjon av de ovre 1000-1500 m, samtidig som dype lager har blitt klart eldre. Det senere er en kombinasjon av at ventilasjonsprosesser ikke har gått dypt nok, og at havsirkulasjon har omfordel...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Search-based Test Optimization - Spesialist fra Kina

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeidelse av EU søknad HoDEPS,Horizon 2020,FoF 5 - Innovative product-service design using manufacturing intelligence

Formålet med prosjektet er å utvikle nye livsløpsdekkende produkttjenester og kunnskapsfordeling mellom involverte aktører med særlig vekt på produksjonsprosessene. Samarbeidsplattformer, metoder og tjenester for effektiv deling av produksjonsdata, kunnsk ap og metoder vil bygges og tilpasses. De...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeide EU søknaden TOPSCENE, Horizon 2020, Leadership in enabling and industrial technologies. FOF 5 Smart Cyber-Physical Systems

Formålet med prosjektet er å utvikle nye tilnærminger og metoder, samarbeidsplattformer og tjenester for bygging og drift av plattformer for cyber-physical systems. Tilnærming, plattform og metoderammeverk vil også kunne tilpasses og anvendes på andre omr åder med behov for bedre støtte til samar...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Søknad-H2020 2014

Så hvorfor er det ingen gode løsninger i dag? Dagens e-post benyttes av alle i dag. Systemet har ikke endret seg nevneverdig siden tidlig i 1990 og vi mener at elektronisk meldingstjenester må fornyes. Dagens kommunikasjon- og samhandlingsverktøy bidrar t il digitalt anarki. Virksomhetskritisk k...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Evolutionary Solver for OCL - Spesialist fra Kina

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Title: Development and commercialization of Graphene based silicon anodes for high energy Li-ion batteries (GraStore)

The objective of the project is to develop a nanocomposite anode material based on silicon and Graphene which delivers exceptionally high energy density in a Lithium ion rechargeable battery. The most critical R&D challenge towards the establishment of t his project is to have sufficient scienti...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mixture experiments: refinement of the common assessment group with less animal testing

See attachment

Awarded: NOK 66,070

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Integrating trait-based ecology in Norwegian climate impacts research and teaching

Trait-based methods have great potential for uncovering community changes, ecosystem effects and ecosystem services. A dramatic increase in the use of trait-based methods in climate change studies on vegetation is occurring worldwide but in Norway there i s not the same focus on trait-based metho...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Market adapted production concepts for fresh and frozen/thawed cod

På grunn av lav lønnsomhet de siste årene har det vært stort politisk fokus på hvitfisknæringen i Norge. Landindustrien står ovenfor dilemmaet "være eller ikke være", og det er behov for umiddelbare tiltak for å løse utfordringene med hensyn til markedstilpassede produksjonskonsepter og fleksible...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Graphene scaffolds for stem cells

Det skal utarbeides en søknad i samarbeid med Neurokonsilia i Spania koordinert av Dr. N.Rodriguez Losada. Det skal også utarbeides en konsortieavtale. Arbeidet med søknaden vil som grunnlag kreve en del litteraturstudier, faglige diskusjoner/møter og sk riving. I tillegg kommer arbeid med konso...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Fluid Dynamic Booster Pump, som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Fluid Dynamic Booster Pump, som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner. Det fysiske prins ippet (Lorentz lov) som boosterpumpen er ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av B-annulus monitoreringsystem for subsea brønner

Oljeselskapene har et høyt fokus på å øke utvinningsgraden fra gamle brønner og å forlenge levetiden til disse og nye brønner ved hjelp av ny teknologi. Nye metoder knyttet til lett brønnintervensjon øker påkjenningen på gamle brønnhoder og annen infrastruktur. Utvikling av marginale felt og områ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Bringing "OilShaver" to market II

OilShaver er et høyhastighets (>2 knop) oljespilloppsamlingssystem som opereres fra et enkelt fartøy uten bruk av paravaner eller andre spredingsinnretninger. Systemet har bevist sin funksjonalitet i Wendy Schmidt Oil Spill X Challenge konkurransen i USA der vi samlet opp 8,5 tonn olje på ett mi...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Stochastic Weather Generator for Renewable Energy

Fornybare energikilder, som vindkraft, solenergi og vannkraft er ofte avhengig av værforholdene. Som et eksempel varierer den årlige vannkraftproduksjon i Norge mellom ca 90 TWh og 140 TWh avhengig av nedbør. Planlegging av investeringer og planlegging på mellomlang og lang sikt, må være base...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt: Gas/Liquid Separation of Gas for Re-Injection

Det skal forberedes en søknad til DEMO 2000 pilotprosjekt for å bygge og installere scrubber/separator til oljefelt. Oljefeltene benytter produsert gass til å øke trykket i feltet. Gassen pumpes tilbake ned i feltet på opptil flere plasser omkring der o ljen utvinnes. Rørene som frakter gassen ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage