0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Making of Europe. Visions of Europe in the American Marshall Plan Film Productions (1948-1954)

-

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Frege and the Distinction between Science, Literature and Philosophy

So far, the project has had results within four areas: 1) A paper that focuses on questions concerning the status of Frege's philosophical writings (paper nr 1 in this report) has been submitted to an internationally renowned journal. Paper nr 2 in this report, a paper on Frege, Wittgenstein and ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORESChants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from Carolingian to Early modern Europe

NTNU-prosjektet «Chants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from the Carolingian era to Early modern Europe» (CBB) ble gjennomført 2010-2014 som del av «EurocoreCode»-programmet. EurocoreCode ble organisert av European Science Foundation. Målet til...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Modeling interacting agents

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The British-German Struggle over Dismantling 1947-1951

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse

Prosjektet studerer hvordan forestillinger om natur, mennesker og samfunn kommer til uttrykk i tekster og medietekster om naturkatastrofer. Materialet er norsk og dansk-norsk, og spenner over en periode fra 1755 til 2014. Sentrale temaer er forestillinger om fremtiden, forestillinger om jordklode...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology

Journalistikken er under press. Samtidig er dens samfunnsrolle viktigere enn noen gang. Prosjektet ?Journalistic reorientations? har utforsket vilkår for en samfunnsorientert og demokratisk relevant journalistikk. Det er bl.a. gjennomført studier av såkalte redaksjonelle samfunnsregnskap, som er ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Child Welfare in a Comparative Perspective - Knowledge, decision-making & ethnicity in policy and practice

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler: Mål 1. Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme? 2. Hvor...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norrøne fiendebilder. Europeiske eller regionale?

Hvem er vi? Spørsmålet besvares gjerne med hvem vi ikke er. Ved å definere hvem som er annerledes enn oss selv, dannes en oppfatning av hvem vi er. Mitt formål med dette prosjektet er å si noe om hvem nordmenn og islendinger mente at de var i perioden fra kristningen rundt år 1000 til rundt 1400...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Music and Gender in a Transcultural Context

-

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Improving competition policy

The aim of the project is to build a better knowledge base for the formulation of competition policy. First, we will analyse how existing rules and procedures and the current organization of the enforcement agency may lead to adverse outcomes, and how cur rent methods may be improved. An importan...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Neat theories, messy realities: How to apply absolute definitions to gradient phenomena

Allomorphy is a term that applies to a situation in which a single meaning is expressed by two or more forms in a language. For example, in English plural can be expressed differently depending upon the final sound in a noun: -[s] as in cats, -[z] as in dogs, or -[?z] as in foxes. In Russian one...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Designing Political Representation - A study of the variation in context and consequences of political quotas in India

Political quotas, redistricting and getting-out-the-vote campaigns are some of the strategies implemented to increase the political representation of underrepresented groups. Such reforms are usually based on the explicit or implicit expectation that incr eased political representation will trans...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces New Media in Zimbabwean Diasporas

Prosjektet Cyber Satire tok utgangpunkt i politiske satiretegninger i zimbabwiske medier og zimbabwiske eksilmedier på internett. Ett av målene med prosjektet har vært å analysere politisk satire på internett, nærmere bestemt politiske satiretegninger, og undersøke hvordan dette har fungert i zim...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Information Structure and Word Order Change in Germanic and Romance Languages

Prosjektetet har hatt to hovedoppgaver: 1) Å bygge og annotere (legge til lingvistisk informasjon) et elektronisk korpus av tekster fra de tidlige periodene av engelsk, norsk, fransk, spansk, portugisisk; 2) Å forske på disse språkene fra et kontrastivt perspektiv, spesielt hvordan endring i setn...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Døden i tidlig protestantiske tradisjon

Prosjektet har hatt fokus på en gruppe historiske kilder som har vært lite utforsket i norsk sammenheng: nemlig likprekener og såkalte epitafier (stående minnetavler etter avdøde, ofte rikt innrammet og dekorert, gjerne forsynt med både bilder og inskripsjoner, hengt eller reist opp inne i eller ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Språkutvikling på industristader. Ei longitudinell sosiolingvistisk gransking av talemåla i Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda siste hundre åra

I 2018-19 har det vore arbeidd med den statistiske analysen av materialet frå Odda og Tyssedal.

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2010-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUPERFORM - Explaining the EU´s performance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a security actor (ECRP-2010)

EUPERFORM er et internasjonalt prosjekt med et overordnet mål om å bidra til ny forskningsbasert kunnskap om EUs rolle og innflytelse i internasjonale organisasjoner, og å studere dette gjennom bl.a. begrepet 'performance'. NUPIs bidrag til prosjektet har vært å studere EUs rolle i og samarbeid m...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Quantifying the global socio-economic and policy drivers for Brazils contribution to climate change

-

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating new political spaces: claims for redistribution and recognition in Chile and Bolivia

The past two decades have seen the emergence and consolidation of several concomitant and contradictory political-economic processes in Latin America, which have changed conditions for collective action and civil society politics. Within these new 'struct ural contexts', political actors can be a...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Attentive glimpse as retrieval associate: Components of objects' shape property-shape cue and recognition proficiency

Prosjektet er tredelt: Søkelyset rettes mot hvordan gjenkjenning av Del 1) velkjente figurer, Del 2) plasseringen av velkjente figurer og Del 3) ukjente figurer påvirker oppmerksomheten til mennesker med en praktisk/pedagogisk eller total blindhet. - Er det noe som popper opp, og som derfor kreve...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reframing the secular: Norwegian Muslims and vernacular practices of the secular

'Reframing the secular: Norwegian Muslims an vernacular practices of the secular' is a proposed ethnographic study based on informal and semi-structured interviews of as well as participant observation among young Norwegians of Muslim background (aged 20- 35 years, and of both sexes) aimed at gat...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Multiple-Documents Literacy: Understanding, Assessing, and Improving Students' Learning from Conflicting Information Sources

Multiple-documents literacy refers to the ability to locate, evaluate, and use diverse sources of information for the purpose of constructing and communicating an integrated, meaningful representation of a subject, issue, or situation. In Norway and many other countries, researchers, educators, ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The law and economics of relational contracts

Contracts form the web of the economy. The ability of parties to enter into voluntary contractual agreements is essential for economic exchange and prosperity. There are basically two devices that govern contracts: Contract law and norms. Contract law se ts the legal rules of exchanging parties'...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Hierapolis in Phrygia, Turkey

På invitasjon fra The Italian Archaeological Mission at Hierapolis in Phrygia har norske forskere i årene 2007-2015 undersøkt Nordøst-nekropolen i Hierapolis i Frygia i dagens Tyrkia. Undersøkelsenes mål var å foreta en typologisk dokumentasjon av alle synlige graver og sarkofager i nekropolen, d...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mangfoldige offentligheter - Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814

En tverrfaglig undersøkelse av vilkårene for dansk-norsk tidsskriftkultur på 1700-tallet. Avdekke utvekslingen mellom rett, politikk, økonomi, teknologi og estetiske praksiser, og vise hvordan skriftene bidro til ulike former for offentlig resonnement, hv orav enkelte er glemte pga sin historiske...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fiction and Group Identity Formation: Simulations of Involvement with Characters during an Oral Performance of Joseph and Aseneth

This study will provide an extensive, psychonarratological analysis of audience involvement with characters during an ancient, oral performance of Joseph and Aseneth. I will focus on the emotional and social impact of JA that is achieved through empathy a nd identification with characters. Involv...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Realm of Norway and its dependencies as a political system

Målet for dette prosjektet har vært å vinne innsikt i det kongelige norske herredømmet i de såkalte skattlandene vest i havet og i de norske grenseprovinsene i øst og nord fra c. 1260 til 1450: Hvordan ble herredømmet definert og implementert, og hvilke konsekvenser fikk det for samfunnsutvikling...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Interaction among human interference, climate and the viability and dynamics of contracted acacia populations in the Eastern Sahara

There are two main factors driving environmental change in arid lands, climate variability and human interference. ACACIA will focus on these factors' effect upon the dynamics and viability of an essential resource, namely tree populations of Acacia torti lis, in a short- and long-term perspectiv...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland