0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Simula 2021

Hovedmål med prosjektet er å søke økonomisk støtte til åpen publisering ved Simula Research Laboratory. Delmål er å innhente informasjon om Simulas open access publikasjoner i 2021.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exciting times: Extreme modelling of excitable tissue (EMIx)

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller som i et komplekst samspill styrer våre tanker, følelser, atferd og bevegelser. Nerveceller kommuniserer via elektriske signaler som genereres av at molekyler og ioner flytter på seg i, over og mellom cellene. Gliacellene danner nettverk som strekker s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Åpen publisering ved Simula Research Laboratory for regnskapsåret 2020

Simula Research Laboratory støtter sterkt opp om åpen publisering og demokratisering av forskningsresultater. Gjennom publiseringsstøtte fra NFR er kostnadene for åpen publisering av NFR-finansierte prosjekter redusert, noe som øker motivasjonen til individuelle forskere til å gjøre arbeidet sitt...

Awarded: NOK 14,000

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning PES2021- 2022 for Simula Research Laboratory

PES-ordningen fra Norges forskningsråd hjelper Simula med å utvikle prosjekter i EUs nye rammeprogram Horisont Europa. Tilskuddet støtter planlegging og utarbeidelse av prosjektforslag. Det gir våre forskere større frihet til å jobbe med gode forslag i et svært konkurransedyktig internasjonalt mi...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Optimal shape design for cardiovascular flows

Ruptured brain aneurysms account for 3-5% of all new strokes worldwide and are fatal in about 50% of cases. Analysis of cardiovascular diseases through the simulation of the blood flow has the potential to identify aneurysms (in particular intracranial aneurysms) of high rupture risk and to optim...

Awarded: NOK 72,000

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: IdentiPhy - In Silico Tools for Improved Drug Testing in Microphysiological Systems

Medikamenter er en helt sentral del av moderne medisin som har gitt samfunnet muligheten til å behandle eller begrense en rekke vanlige lidelser. Utviklingen av nye medisiner er lovende og legemiddelindustrien ønsker å utvikle medisiner mot blant annet Alzheimers, kreft, hjertesvikt og diabetes. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Personalized Virtual Heart Models for Diagnosis and Treatment Planning in Patients with Heart Failure

Arytmier, eller uregelmessig hjerteslag, er fortsatt en av de viktigste dødsårsakene i Norge. Med dagens medisin er det vanskelig å vurdere pasienters risiko for dødelig arytmi. I tillegg krever diagnose og behandling ofte kostbare og inngripende prosedyrer. Målet til MyVirtualHF er å forbedre di...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Simula Research Laboratory

Simula Research Laboratory har en omfattende strategisk satsing for deltagelse i Horizon 2020, noe som blant annet førte til 17 EU finansierte prosjekter i programperioden 2014-2019. Satsingen går videre med full styrke og vil gi et betydelig antall søknader for frister i 2020 på tvers av de fles...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Data-driven Algorithms for Physical Simulations - with applications to breast cancer growth modelling and treatment optimisation

Modern applications in computational science, such as in biomedicine and climate science, are governed by multi-scale and partially unknown physically processes, and hence are numerically challenging to solve. The plummeting cost of sensors, computational power, and data storage in the last decad...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: Supporting requirements management for software product line engineering

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo