0 projects

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Bits, bytes and bodies: Local innovation and digital healthcare in Tanzania

Digitalisering har fundamentalt forandret verden, og utviklingen av nye teknologier har vært preget av hyppige og alvorlige feilsteg. Innen helse er det særlig mye som står på spill. Dette er tydelig i lav- og mellominntektsland som tar i bruk digitale teknologier for å styrke helsevesenet, for e...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Is Degrowth the Key to a Sustainable Future? Imagining the World Without Capitalism

The 2023 Arne Næss chair has been granted to Jason Hickel, a reputable scholar of Goldsmiths, University of London. Hickel is a visionary, cutting edge environmental thinker. His international bestseller, "Less is More" - focused on "degrowth" as the way to combat environmental and climate crisis...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Transformative Change Network

This project will support network activities that will enhance the impact of the ongoing IPBES Transformative Change Assessment and ensure that it will be carried out as a uniquely transformative process for maximum results. This project will be carried out independently of formal IPBES structure...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Challenges of Returning to Nature in the Postmodern World: Arne Næss Symposium with the Nobel Prize winner (literature), Olga Tokarczuk.

Arne Næss symposiet er et internasjonalt forum for global rettferdighet og miljø, som arrangeres årlig ved Universitetet i Oslo. Symposiet - som er en del av Arne Næss-programmet ved SUM - fremmer banebrytende ideer innen miljø- og klimastudier, og diskuterer konkrete strategier for å løse miljø...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pandemic Entanglements: The Political Ecology of Industrial Meat Production in the “Pandemic Era”

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) erklærte nylig at vi lever i en «pandemisk tidsalder» med et økende antall og hyppigere utbrudd av sykdommer spredt mellom dyrearter, inkludert mennesker. Slike sykdommer kan potensielt forårsake fremtidige pandemier som vil ha sterk innvirkning på samfunn ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The rural dimensions of energy transitions in the Global North

The objective of this research stay and research collaboration is to develop an integrated analytical framework to study the rural dimensions of energy infrastructure development and energy transitions in the Global North. How to secure reliable, affordable and environmentally sustainable energy...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

"Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence", Arne Næss Symposiet med Lord Anthony Giddens, nordiske forskere og studenter.

The 2021 Arne Næss Symposium is an annual UiO's event that has been postponed form 2020 to 2021 due to the Covid crisis. In 2020, the Arne Næss Professor(2020/21) - Lord Anthony Giddens - held a preamble webinar "What's Next: Covid 19 and the Future World Order" (https://www.sum.uio.no/english/re...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Health Politics network support

Global helsepolitikk-gruppen forsker på sosiale og politiske forhold knyttet til global helsepolitikk. Denne tverrfaglige gruppen er satt sammen av forskere med bakgrunn innen sosialantropologi, statsvitenskap, internasjonale studier og utviklingsstudier. Forskningsrådets evaluering av samfunnsv...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Globalt samarbeid er nødvendig for å løse globale kriser som Covid-19 pandemien. Dette innebærer ikke bare samarbeid mellom stater, men også mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor, slik som myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon, sivi...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America

Kina får stadig økende innflytelse på utformingen av en ny verdensorden. Dette er blitt særlig tydelig gjennom Covid-19 pandemien. Det skjer blant annet gjennom påvirkning på forutsetningene for demokrati og miljøstyring, særlig i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet studerer hvordan Kina...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Working Through Violence: SMEs and the SDGs in Fragile Urban Spaces (UrbanSMEs)

I store deler av verden er det småsmåbedrifter som skaper de fleste jobbene, og som gir flest mennesker levebrød. Særlig i store byer i fattige land er småbedrifter viktige arbeidsgivere, og det er her størstedelen av jordas befolkning vil bo i fremtiden. Mange slike storbyer har imidlertid et st...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

Koronapandemien er den første pandemien i smarttelefonens tid. Ny teknologi som smittesporingsapper og lokaliseringsdata fra mobiltelefoner har blitt brukt for å modellere, observere og kontrollere pandemien. Bruken av slik teknologi har fått mye oppmerksomhet og ført til store diskusjoner rundt ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Indias Footprint in Africa: South-South Cooperation and the Politics of Gifts and Reciprocity

Det er stor interesse og rivalisering blant de store verdensmaktene om innflytelse i Afrika. Noen hevder at det foregår en «ny kamp for Afrika» der store vestlige makter og nyere globale aktører som India og Kina alle kjemper om kontinentets oppmerksomhet. En viktig kanal for indisk engasjement h...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2020 with Anthony Giddens as Arne Næss Professor: "Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence"

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Velvære i byen: Lavutslipp eller lykke?

Kan reduserte utslipp og lavere energibruk forenes med trivsel og vinn-vinn for både miljøet, lommeboka og hjertet? Det er vedtatt meget krevende energi- og klimamål for årene som kommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil ikke bare kreve tekniske og forvaltningsmessige endringer...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Network for Asian Studies

Det er ingen som helst tvil om at Asia vil spille en helt avgjørende rolle for å oppnå FN sine bærekraftsmål. Regionen er i full fart på vei tilbake til sin historiske rolle som verdens økonomiske sentrum og en rekke asiatiske land har fått til imponerende økonomisk utvikling og fattigdomsreduksj...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2019 - Global Justice Today: How to Fight the Power of Oligarchs and Tax Havens?

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2018 - Homo Futurus: Environmental, Religious and Technological Perspectives

The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment at the University of Oslo, draws on the legacy of Norway’s foremost eco-philosopher, Ghandi scholar and environmental activist. The Programme’s overall aim is to bring together young researchers, leading international thinkers, and pra...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Communicative Circuitry of the Green Shift (COGS)

Dette prosjektet tar utgangspunkt i at hvordan forskningskommunikasjon foregår påvirker hva som blir kommunisert og hvilken form det får. Derfor vil dette prosjektet fokusere på hvordan ulike praksiser innen forskningskommunikasjon bygger opp om eller undergraver gode samarbeidsrelasjoner, heller...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INDNOR-India-programmet

Arrangementsstøtte Indiakonferansen 2017

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

FUTUREFOOD workshop

Mye skjer på veien fra en politisk plan blir utformet til den implementeres. I global helse-feltet har handlingsplaner om mødrehelse blitt viktige. Politiske planer formuleres ofte langt borte fra de virkelighetene de er rettet mot og skal forbedre, og virker ofte annerledes enn de opprinnelig va...

Awarded: NOK 56,944

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The Tenth Anniversary ('Jubileum') of the Arne Naess Symposium on Global Justice and the Environment

Midlene som det søkes om fra NFR går til formidling av Arne Næss Symposium, "Imagining Ecomodernity" 15 september 2016 i Gamle Festsal, UiO (se vedlagt beskrivelse av 2016 AN symposium). Formidlingen vil i hovedsak være TV produksjon for Kunnskapskanalen NR2 i samarbeid med Unimedia - et progra...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Negotiating girl power: empowering adolescent girls to build a sustainable development

Som en del av det større GLOBVAC-finansierte forskningsprosjektet 'NGOer og mødrehelse - NGOMA', er hovedmålet med denne studien å kartlegge overføringen av globale normer, politikk og programmer rettet mot kvinners- og unge jenters helse via internasjonale NGOer. I likhet med NGOMA fokuserer stu...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Beyond North and South: Constructing Global Governance for the 21st Century

As the millennium moves towards its third decade, we observe contradicting tendencies that call for new ways of thinking about governance - from the local to the global. In an unprecedented way, all categories of countries have agreed to a common set of Sustainable Development Goals, building on ...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

Arne Næss Chair in Global Justice and the Environment is designed to critically continue and develop the intellectual legacy of Arne Næss. The Chair is awarded to international scholars who promote cutting edge insights into research on development and the environment and who explore burning issu...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

NGOs and the transfer of global maternal health policies - NGOMA

En av de klareste trendene innen global helse de siste tiårene er den styrkede rollen til ikke-statlige aktører, enten selskaper, filantropiske stiftelser, offentlig-private partnerskap eller ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og sivilsamfunnsaktører. Nettopp denne trenden er det NGOMA-prosjekt...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

What Works? Why? And for Whom? Impact of Norwegian and Chinese Development Assistance in Malawi and Zambia

China and Norway appear to have very different models of development cooperation. Norway's aid is characterized by generous transfer of resources earmarked for activities related to the promotion of gender, human rights, democratic governance and climate-smart agriculture. Successive Norwegian go...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

2015 has been a unique year in the history of the Arne Næss Chair for five reasons. 1) The Chair was held by David Sloan Wilson, a world-known evolutionary biologist who has done pioneering research on cooperation and altruism as conditions for a sustainable and just society; 2) Prof. David Slo...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Friend, Partner, Saviour or Master? China's Aid and Poverty Reduction in Africa

In recent years, China has become much more assertive in international development, trade, environment and foreign aid policies. The country represents a counterweight to the policies and development aid models that have for long been promoted directly or indirectly in poor countries by the Glob...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Young scientist grant for Katerini T. Storeng: Advocacy and policy change for health equity in low-income countries

GLOBVACs Unge Forskere-stipend har støttet karriereutviklingen til Katerini T. Storeng. Storeng er medisinsk antropolog med PhD fra London School of Hygiene & Tropical Medicine i Storbritannia, med interesse for global helsepolitikk og praksis. Stipendet støttet hennes deltakelse i forskjellige i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo