0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Hub Molecules Of Life

Dette prosjektet tar sikte på å etablere grunnleggende prinsipper for hvordan et lite sett av biomolekyler («livets nøkkelmolekyler») muliggjør biologiske aktiviteter og regulerer liv på celle- og organismenivå. Livet er basert på et mylder av biokjemiske reaksjoner som fører til produksjon av ny...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2022-2028

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Borgund Kaupang by Aalesund, western Norway Life and Death of a small town in the periphery of Europe.

Borgund var en av de 16 byer i Norge i middelalderen. Stedet er sporadisk nevnt i skriftlige kilder og arkeologisk undersøkt. En regner med at Borgund går tilbake til Vikingtiden og ble forlatt sist i middelalderen. I vårt tverrfaglige prosjekt studerer vi de økonomiske og kulturelle faktorene so...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

BERGEN, HANSE AND CHURCH ART Art and Cultural History around the North Sea during the Late Middle Ages and the Early Modern Period

Since 2013 the Germany-based Netzwerk Kunst + Kultur der Hansestädte (Network Art and Culture of the Hanseatic Cities) has been a valuable exchange platform for scholars who work on the art and cultural history of the Hanseatic cities of northern Europe. The network currently consists of 116 scho...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetsmuseet i Bergen

Viser til sluttrapport

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Progenetic evolution in the deep-sea fauna

The proposed 2-year project conducted at the University Museum of Bergen (Norway) will address the questions on the evolution of the deep-sea fauna. It will focus on the group of predominantly deep-sea polychaete worms from the subfamily Hyalinoeciinae wi th worldwide distribution, remarkable div...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnloven til debatt

Prosjektet involverer forskningsbidrag fra flere relevante fagmiljø ved UiB som jus, historie, sammenliknende politikk, medievitenskap o.a.. Prosjektet ledes av Universitetsmuseet. Overordnet mål er å skape engasjement og diskusjon om rettsstaten og dem okratiet. Slik vil vi bidra til å skape e...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Evolution of the bristle worm family Onuphidae (Polychaeta, Annelida) Mobile researcher: Nataliya Budaeva, Russia

Bristle worms of the family Onuphidae are very abundant and diverse both in shallow waters and deep sea playing a significant role in many benthic communities. Being very widespread in Norwegian waters, onuphids are commonly present in sediment samples us ed in ecological studies and environmenta...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A PHYLOGENOMIC APPROACH TO UNDERSTAND THE DIVERSIFICATION OF BARK BEETLES AND ASSOCIATED MICROBES

Formålet med prosjektet er å etablere en robust fylogeni over ca 200 arter av barkbiller. Dette skal deretter benyttes i sammenlignende evolusjonære studier på slike billers bruk av vertsplanter og symbiose med sopp. Vi har nå ca 50 tilgjengelige molekylære markører for fylogeni på slike biller, ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

20th Anniversary Conference for the European Society for Oceanists: "The Power of the Pacific - Values, Materials, Images"

The European Society for Oceanists (ESfO) hosts a conference every second year for an international audience, including researchers and students from most European countries, USA, Canada, Australia and New Zealand (see http://www.esfo-org.eu/). The last c onference at the University of St Andrews...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

IS-NSFC-Forskerutveksling Norge - Kina

Wang, Xinhua, kinesisk gjesteforsker NSFC 2009

...

Awarded: NOK 25,252

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

IS-NSFC-Forskerutveksling Norge - Kina

Wang, Xinhua NSFC, kinesisk forsker 2006

...

Awarded: NOK 31,553

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sæther, Ole A. norsk spes til Kina 2005

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland